FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
Grenscontrole
Internetsite ontworpen om u op de hoogte te houden van de binnenkomstvoorwaarden tot het Schengengrondgebied. Op deze website kan u verschillende rubrieken terugvinden:
  • de erkende documenten die afgeleverd worden door de verschillende lidstaten van de EU
  • derde landen en internationale organisaties.
  • de binnenkomstvoorwaarden zoals bepaald in de Schengengrenscode.
Tevens kan u ook het volgende consulteren:
  • de lijst met visumplichtige landen
  • de lijst van landen die vrijgesteld zijn van de visumplicht
  • de bijzonder categorieën (Diplomatieke statuten, Internationale organisaties, vluchtelingen, ...) alsook nuttige informatie met betrekking tot het Schengengrondgebied en Europese Unie.