FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Uitzonderingen op de visumplicht voor personen met een vluchtelingenstatus en staatlozen.

Personen met een vluchtelingenstatus, staatlozen, en andere personen zonder nationaliteit zijn vrijgesteld van de visumplicht indien ze in het bezit zijn van een erkend reisdocument (1) waarvan de geldigheidsduur nog niet verstreken is, afgeleverd door één van de volgende staten:
BELGIË
BULGARIJE (Inzake paspoorten subsidiare bescherming: zie opmerking 2)
CYPRUS
DENEMARKEN
DUITSLAND
ESTLAND
FINLAND
FRANKRIJK
GRIEKENLAND
HONGARIJE
ITALIË
KROATIË
LETLAND
LIECHTENSTEIN
LITOUWEN
LUXEMBOURG
MALTA
NEDERLAND
NOORWEGEN
OOSTENRIJK
POLEN
PORTUGAL
ROEMENIË ((Inzake paspoorten subsidiare bescherming: zie opmerking 3)
SLOWAKIJE
SLOVENIË
SPANJE
TSJECHIË
IJSLAND
ZWEDEN
ZWITSERLAND
(1) Ten einde te verifiëren of het document erkend is door een lidstaat raadpleeg de rubriek "Documenten>>Erkende documenten>>EU lidstaten voor niet-EU onderdanen + Ijsland + Noorwegen + Zwitserland + Liechtenstein "
(2) Daarentegen, houders van een reisdocument als “Subsidiaire bescherming (=Passport of Subsidiary Protection Beneficiary)” verstrekt door Bulgarije zijn WEL onderworpen aan de visumplicht type C voor Schengen.
(3) Daarentegen, houders van een reisdocument als “Subsidiaire bescherming (=Protection Subsidiaire = Protectie subsidiara) verstrekt door Roemenië zijn WEL onderworpen aan de visumplicht type C voor Schengen

 

Uitzondering op de visumplicht voor vluchtelingen en staatlozen die verblijven in het Verenigd Koninkrijk :

Visa vereist : Y(Ja) / N (Neen)       NC : geen informatie verkregen van de Lidstaat
Catégorie de personne  BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH Catégorie de personne 
REFUGIES N NC   NC N   NC  N(1)   N(2)  NC   Y N  N  Y   N  N  N  NC  N NC  NC  N REFUGIES 
APATRIDES NC   NC   NC  Y N(2)   NC Y(1)   Y  Y  Y  N   N NC   NC  Y APATRIDES
(1) Vrijstelling van de visumplicht is van toepassing indien persoon in het bezit is van een Britse verblijfskaart.
(2) Op de voorwaarde dat de persoon in kwestie in het bezit is van een reisdocument verstrekt door het Verenigd Koninkrijk en een Britse verblijfskaart die hem/haar in de mogelijkheid stelt in het Verenigd Koninkrijk te verblijven.
-
Uitzondering op de visumplicht voor vluchtelingen en staatlozen die verblijven in Ierland :
Visa vereist : Y(Ja) / N (Neen)       NC : geen informatie verkregen van de Lidstaat

Catégorie de personne 

BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR HR IT CY LV LT LU HU MT NL AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH Catégorie de personne 
BIOMETRISCHE Paspoorten / VLUCHTELINGEN   N NC  NC  NC  N(1)  NC  NC  NC  NC  BIOMETRISCHE Paspoorten / VLUCHTELINGEN
BIOMETRISCHE Paspoorten / STAATLOZEN NC  NC  NC  NC  N   NC  NC  NC  BIOMETRISCHE Paspoorten / STAATLOZEN
(1) Op voorwaarde dat de persoon in kwestie in het bezit is van een reisdocument verstrekt door Ierland en een Ierse verblijfskaart die hem/haar in de mogelijkheid stelt in Ierland te verblijven.
-
Vrijstelling van de visumplicht voor vluchtelingen en staatlozen die legaal in een van de linkerkolom verblijven en in het bezit zijn van een reisdocument dat door de bevoegde autoriteiten van het betrokken land is afgegeven:   

 R = vluchtelingen vrijgesteld van de visumplicht

 A = staatlozen vrijgesteld van de visumplicht

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG CZ DK DE(1) EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH  
Albanië                                          RA             Albanië 
Andorra         R(2) A(2)       RA          RA RA           RA R           Andorra
Antigua and Barbuda                                          RA              Antigua and Barbuda
 Argentinië          RA                    RA            RA  R           Argentinië 
Australië           RA                   RA            RA   R           Australië 

Bahamas

                                        RA             Bahamas
Barbados                                         RA             Barbados
Bosnië-Herzegovina                                          RA              Bosnië-Herzegovina
 Brazilië          RA                    RA           RA  R            Brazilië
 Brunei Darussalam          R(2)  A(2)                    RA            RA   R            Brunei Darussalam
 Canada          RA(2)                  RA  RA           RA  R            Canada
 Chili          RA(2)                    RA           RA  R            Chili
 Costa Rica          RA                    RA            RA   R            Costa Rica
 El Salvador          RA(2)                    RA           RA  R            El Salvador
FYROM                                         RA             FYROM
 Guatemala          RA                    RA           RA  R            Guatemala
Heilige stoel          RA(2)                    RA          

RA

 R            Heilige Stoel
Honduras          RA(2)                    RA           RA  R           Honduras 
Israël          RA                    RA           RA  R            Israël
Japan          RA(2)                  RA  RA           RA  R            Japan
Korea (Zuid)          RA                    RA           RA  R            Korea (Zuid)
Maleisië          R(2)  A(2)                    RA            RA   R            Maleisië
Mauritius                                         RA             Mauritius
Mexico          RA                    RA           RA  R            Mexico
Monaco          RA(2)       RA           RA  RA            RA   R           Monaco 
Montenegro                                         RA             Montenegro
Nicaragua          RA(2)                    RA           RA  R            Nicaragua
Nieuw-Zeland         RA(2)                     RA           RA  R           Nieuw-Zeland 
Panama          RA(2)                    RA            RA   R           Panama 
Paraguay          RA(2)                    RA            RA   R            Paraguay
San Marino          R(2)  A(2)                  RA  RA           RA  R            San Marino
Servië                                         RA             Servië
Seychelles                                         RA             Seychelles
 Singapore          R(2)  A(2)                    RA           RA  R            Singapore
 Uruguay         RA(2)                     RA            RA   R            Uruguay
Vaticaanstad          RA(2)                 RA RA            RA   R           Vaticaanstad
Venezuela          R(2)   A(2)                     RA           RA  R            Venezuela
Verenigde Staten van Amerika (VSA)  R(3)   RA     RA(2)           RA        RA  RA           RA  R      RA    RA  Verenigde Staten van Amerika (VSA)
  BNL BG CZ DK DE(1) EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH  

 

Speciale administratieve regio's van de volksrepubliek China

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  

  BNL BG CZ DK DE(1) EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH  
SAR Hong Kong          R(2) A                      RA            RA             SAR Hong Kong 
SAR Macau         R(2)A                     RA            RA             SAR Macau

 (1)  Algemene voorwaarde is het bezit van een geldig reisdocument dat wordt verstrekt in overeenstemming met de voorschriften van de Overeenkomst inzake de afgifte van een reisdocument aan vluchtelingen van 15 oktober 1946, het Verdrag betreffende de status van vluchtelingen van 28 juli 1951, of het Verdrag betreffende de status van staatlozen van 28 september 1954.  De reisdocumenten moeten een terugkeervergunning inhouden die geldig is gedurende een voldoende lange periode.

(2)  Voor Duitsland : geldt telkens vanaf de datum van inwerkingtreding van de overeenkomsten en verdragen inzake de reisdocumenten van vluchtelingen en staatlozen waarnaar in voetnoot 1) wordt verwezen.

(3)  US refugee travel document (USRTD).

       De vrijstelling wordt toegepast door België, Luxembrug én Nederland.