FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

- Vliegend en begeleidend personeel van hulp- of reddingsvluchten en andere hulpverleners bij rampen en ongevallen :

  • Hongarije stelt deze personen vrij van de visumplicht.

- Laissez-passer (toegangsbewijs) verstrekt door internationale organisaties aan hun ambtenaren :

Algemene opmerkingen:

  • Portugal : de houders van deze toegangsbewijzen zijn niet vrijgesteld van de visumplicht.
  • Oostenrijk : begunstigden van voorrechten en immuniteiten aan wie een specifiek identiteitsdocument werd uitgereikt, zijn vrijgesteld van de visumplicht.