FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Heilige Stoel (Vaticaanstad)

Ongeacht hun nationaliteit zijn houders van een paspoort van Vaticaanstad vrijgesteld van de visumplicht door Duitsland, Zweden, Tsjechië, Kroatië, Letland, Denemarken, Slowakije, Polen, Frankrijk, Bulgarije, Slovenië, Finland en Zwitserland

Houders van een geldige identiteitskaart die is afgegeven door de autoriteiten van Vaticaanstad, zijn door Denemarken en Slowakije vrijgesteld van de visumplicht.

Houders van een geldig gewoon, diplomatiek of dienstpaspoort dat is afgegeven door de bevoegde autoriteiten van Vaticaanstad, hebben geen visum nodig voor de Benelux-landen.

Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort van Vaticaanstad zijn door Oostenrijk vrijgesteld van de visumplicht.

Soevereine en Militaire Orde van Malta

Houders van een diplomatiek of dienstpaspoort van de Soevereine en Militaire Orde van Malta zijn door Polen en Italië vrijgesteld van de visumplicht.

Houders van een diplomatiek paspoort van de Soevereine en Militaire Orde van Malta zijn door Oostenrijk vrijgesteld van de visumplicht.

Houders van een paspoort van de Soevereine en Militaire Orde van Malta zijn door Slovenië vrijgesteld van de visumplicht.