FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

ROEMENIË  : niet Schengen - enkel voor informatie         

Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Ierland en Verenigd koninkrijk maken geen deel uit van de Schengenzone. Verblijfsvergunningen uitgereikt door deze zes staten zijn daarom niet visumvrij voor de Schengenzone.

Verblijfsvergunningen uitgereikt door Roemenië zijn daarentegen wel visumvrij voor de Schengenzone indien : 

a/ ze zijn uitgereikt aan een familielid van een EU-onderdaan, of
 
b/ opgenomen zijn onder de rubriek  Visum > Visumvrij > Uitzondering bijzondere categorieën van deze website

- Documenten die overeenkomstig Richtlijn 2004/38 worden afgegeven (geen uniform model)

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ (permanente verblijfskaart)

Deze kaart (aan één kant bedrukt) werd van 2007 - 2011 (september) voor 10 / 5 jaar afgegeven aan EU- en EER-burgers personen tot 14 jaar.

Op deze kaart staat geen vervaldatum vermeld.

  •  CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ (permanente verblijfskaart)

Deze kaart (aan één kant bedrukt) wordt afgegeven sinds september 2011 aan EU/EER/CH-burgers en heeft een geldigheidsduur van tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar (in dat geval is de geldigheidsduur vijf jaar)

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ PENTRU MEMBRII DE FAMILIE (permanente verblijfskaart voor familieleden)

Deze kaart (aan één kant bedrukt) werd tussen 2007 - 2011 afgegeven aan EU/EER/CH-burgers en had een geldigheidsduur van tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar (in dat geval was de geldigheidsduur vijf jaar).

Op deze kaart staat geen vervaldatum vermeld

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETǍŢEAN AL UNIUNII (permanente verblijfskaart voor familieleden van burgers van de unie)

Deze kaart (aan één kant bedrukt) wordt sinds september 2011 afgegeven aan familieleden van EU-burgers en heeft een geldigheidsduur van tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar (in dat geval is de geldigheidsduur vijf jaar)

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETǍŢEAN AL CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE (permanente verblijfskaart voor een familielid van een burger van Zwitserse Bondsstaat)

Deze kaart (aan één kaart bedrukt) wordt afgegeven sinds september 2011 aan familieleden van burgers van de Zwitserse Bondsstaat en heeft een geldigheidsduur van tien jaar, behalve voor personen jonger dan 14 jaar (in dat geval is de geldigheidsduur vijf jaar). 

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI CETǍŢEAN AL UNIUNII (verblijfskaart voor familieleden van burgers van de Unie)

 Deze tijdelijke kaart (aan één kant bedrukt) wordt sinds september 2011 afgegeven aan familieleden van EU-burgers en hebben een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar, doch niet langer dan het recht van verblijf van de EU-burger waarvan de houder een familielid is. 

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PENTRU MEMBRUL DE FAMILIE AL UNUI  CETǍŢEAN AL CONFEDERAŢIEI ELVEŢIENE (verblijfskaart voor een familielid van een burger van de Zwitserse Bondsstaat)

Deze tijdelijke kaart (aan één kant bedrukt) wordt sinds september 2011 afgegeven aan familieleden van burgers van de Zwitserse Bondsstaat en heeft een geldigheidsduur van ten hoogste vijf jaar, doch niet langer dan het recht van verblijf van de burger van de Zwitserse Bondsstaat waarvan de houder een familielid is.

 

  • CARTE DE REZIDENŢǍ ELIBERATǍ MEMBRILOR DE FAMILIE AI CETǍŢENILOR ROMÂNI (verblijfskaart voor familieleden van Roemeense burgers)

Deze kaart (aan één kan bedrukt) werd afgegeven tussen 2007  2011 aan familieleden van Roemeense burgers. Hoewel deze kaarten niet langer worden afgegeven, zijn er nog dergelijke documentengeldig waarvan de houders gedurende vijf jaar recht van verblijf hebben

  • CARTE DE REZIDENŢǍ PERMANENTǍ ELIBERATǍ MEMBRILOR DE FAMILIE AI CETǍŢENILOR ROMÂNI (permanente verblijfskaart voor familieleden van Roemeense burgers) 

Deze kaart (aan één kant bedrukt) werd afgegeven tussen 2007 - 2011 aan familieleden van Roemeense burgers. Hoewel deze kaarten niet langer worden afgegeven, zijn er nog dergelijke documenten geldig waarvan de houders gedurende tien jaar recht van verblijf hebben.