FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Uitzonderingen op de visumplicht  voor personen die een bezoldigde bezigheid verrichten

Personen die afkomstig zijn uit de landen in de linkerkolom en die tijdens hun verblijf een bezoldigde bezigheid verrichten, zijn visumplichtig

E = bezoldigde bezigheid

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG(5) CZ DK DE(4) EE(3) EL ES FR IT CY(8) LV LT(6)  HR HU MT(9) AT(10) PL PT RO SI SK FI(7) SE IS NO CH  
Andorra        E      E   E    E(1)    E   E   E      E    E  E  E   E     E            Andorra
 Antigua en Barbuda E(11)     E    E  E        E  E  E          E  E  E  E          E  E  E(12)  Antigua en Barbuda
 Argentinië      E    E  E   E     E  E  E      E    E   E   E  E    E          E(12)  Argentinië
 Australië      E      E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Australië
 Bahamas  E(11)   E    E     E  E        E  E  E      E    E  E  E  E          E  E  E  Bahamas
 Barbados  E(11)  E  E    E  E        E  E  E      E    E  E  E  E          E  E  E  Barbados
 Brazilië      E    E  E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(11)  Brazilië
 Brunei Darussalam      E    E  E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E            Brunei Darussalam
 Canada      E      E  E  E  E(2)  E  E  E      E    E  E  E      E          E(12)  Canada
 Chili      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E  Chili
 Costa Rica      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E  Costa Rica
  BNL BG(5) CZ DK DE(4) EE(3) EL ES FR IT CY(8) LV LT(6)  HR HU MT(9) AT(10) PL PT RO SI SK FI(7) SE IS NO CH  
 El Salvador      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  El Salvador
 Guatemala      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Guatemala
 Heilige Stoel      E    E  E  E  E        E      E    E  E  E  E    E            Heilige Stoel
 Honduras      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Honduras
 Israël      E      E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Israël
 Japan      E      E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E      E            Japan
 Korea (Zuid)      E      E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Korea (Zuid)
 Maleisië      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E            Maleisië
 Mauritius  E(11)  E  E    E  E        E    E      E    E  E  E  E          E  E  E(12)  Mauritius
 Mexico      E    E  E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E         E(12)   Mexico
  BNL   BG(5)  CZ  DK  DE(4)  EE(3)  EL  ES  FR IT  CY(8)  LV  LT(6  HR HU  MT(9)  AT(10)  PL  PT  RO  SI  SK  FI(7)  SE  IS  NO  CH   
 Monaco      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Monaco
 Nicaragua      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Nicaragua
 Nieuw-Zeeland      E      E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E            Nieuw-Zeeland
 Panama      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E         E(12)   Panama
 Paraguay      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E         E(12)   Paraguay
 Saint Kitts en Nevis  E(11)  E    E  E        E  E  E      E    E  E  E  E          E  E  E(12)  Saint Kitts en Nevis
 San Marino      E    E  E  E  E      E  E          E  E  E  E    E            San Marino
 Seychellen  E(11)  E  E    E  E        E  E  E      E    E  E  E  E          E  E  E(12)  Seychellen
 Singapore      E    E  E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E            Singapore
 Uruguay      E    E  E  E  E    E  E  E      E    E  E  E  E    E          E(12)  Uruguay
 Venezuela      E    E  E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E  E    E         E(12)   Venezuela
 Verenigde Staten van Amerika (VSA)      E      E  E  E  E  E  E  E      E    E  E  E      E    E(12)        Verenigde Staten van Amerika (VSA)

 

Speciale administratieve regio's van de Volksrepubliek China

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  

  BNL BG(5) CZ DK DE(4) EE(3) EL ES FR IT CY(8) LV LT(6) HU MT(9) AT(10) PL PT RO SI SK FI(7) SE IS NO CH  
 S.A.R Hongkong      E    E  E  E  E  E  E  E  E    E    E  E  E  E    E          E  S.A.R Hongkong
 S.A.R Macau      E    E  E  E  E  E  E  E  E    E    E  E  E  E    E          E  S.A.R Macau

 (1)  Opmerking van Spanje : onderdanen van Andorra die tijdens hun verblijf een economische activiteit uitoefenen, zijn vrijgesteld van de visumplicht, behalve wanneer zij als zelfstandige actief zijn.

(2)  Opmerking van Frankrijk : wat Canada betreft, geldt de visumplicht alleen voor Canadese jongeren die naar Frankrijk komen in het kader van de overeenkomst van 3 oktober 2003 tussende Canadese regering van de Franse Republiek over de uitwisseling van jongeren.

(3)  Opmerking van Estland : om in Estland te mogen werken, moeten vreemdelingen beschikken over een werkvergunning / verblijfsvergunning om te werken. De registratie van kortetermijnwerk is verplicht  voor vreemdelingen die in Estland aankomen of verblijven op basis van een visum (D-type) of zonder visum (tenzij een internationale overeenkomst anders bepaalt); het verblijf mag niet langer duren dan zes maanden per jaar.

(4)  Opmerking van Duitsland : de volgende groepen werknemers worden niet beschouwd als verrichters van een bezoldigd bezigheid en zijn bijgevolg vrijgesteld van de visumplicht onder de aangegeven voorwaarden :

  • schippers die beschikken over een Duits zeemansboekje (''Seefahrtbuch'') en een nationaal paspoort dat is afgegeven door de in bijlage II opgesomde autoriteiten, alleen als zij bemanningsleden zijn van een schip dat onder Duitse vlag mag varen of zich in de territoriale wateren van Duitsland bevindt ;
  • loodsen voor zee- en kustvaart bij de uitoefening van hun beroep ;
  • voor de scheepvaart op de Rijn en de Donau met inbegrip van het Main-Donaukanaal voor de Binnenkomst met het oog op het vervoer van personen of goederen : onderdanen van een derde land die op een schip werkzaam zijn dat in een vreemd land is geregistreerd op naam van een bedrijf dat in een vreemd land is gevestigd, en beschikken over een erkend paspoort of een paspoort waaruit blijkt dat zij betrokken zijn bij de scheepvaart op de Rijn, of houders van een speciaal erkend document in plaats van een paspoort, zoals de '' Donauschifferausweis '' of het zeemansboekje (''Seefahrtbuch''), en die op de bemanningslijst staan vermeld. Het verblijf moet rechtstreeks verband houden met het doel van de beroepsmatige scheepvaart.

 

Zelfstandige beroepen worden ook beschouwd  als bezoldige activiteit. Sommige specifieke activiteiten worden niet als bezoldigde activiteiten beschouwd (& 17.2) van de verblijfsverordening in samenhang met & 16 van de arbeidsverordening, bijvoorbeeld speciale chauffeurs). Deze personen zijn vrijgesteld van de visumplicht volgens de aangegeven specifieke voorwaarden.

(5)  Opmerking van Bulgarije : om in Bulgarije te mogen werken, moeten onderdanen van derde landen bij de eerste inreis beschikken over een werkvergunning en een langlopend visum. Na inreis in Bulgarije verstrekken de bevoegde immigratieautoriteiten een verblijfsvergunning die werkvergunning en een langlopend visum. Na inreis in Bulgarije verstrekken de bevoegde immigratieautoriteiten een verblijfsvergunning die onderdanen van derde lande het recht geeft in Bulgarije te verblijven, het land te verlaten en weer terug te komen zonder verder visumverplichting. 

(6)  Opmerking van Litouwen : om in Litouwen te mogen werken, moeten vreemdelingen beschikken over een werkvergunning (behalve in de gevallen die worden genoemd in Order nr. A1-179 van het ministerie van Sociale Zekerheid en Werkgelegenheid van 16 juli 2004).

(7)  Opmerking van Finland : werknemers moeten over een verblijfsvergunning beschikken om te mogen werken.

(8)  Opmerking van Cyprus : om in Cyprus te mogen werken, moeten onderdanen van derde landen over een werkvergunning en een verblijfsvergunning beschikken overeenkomstig de vreemdelingen- en immigratiewet (hoofdstuk 105) en verordening N.242/72.   

(9)  Opmerking van Malta : om in Malta te mogen werken, moeten onderdanen van derde landen beschikken over een werkvergunning / verblijfsvergunning om te werken.

(10)  Opmerking van Oostenrijk : in Oostenrijk gelden de volgende bijzondere bepalingen voor de afgifte van visa voor bezoldigde activiteiten : 

  • niet-visumplichtige seizoen- en oogstarbeiders mogen Oostenrijk binnenkomen zonder '' D + C '' visum en kunnen een werkvergunning krijgen na afgifte van een speciale verklaring door de bevoegde autoriteit van de vreemdelingenpolitie.
  • Voor andere, tijdelijke, activiteiten als zelfstandige of in loondienst hebben niet-visumplichtige onderdanen van derde landen een visum nodig. Er wordt, naargelang van de beoogde duur van het werk een visum type C of D uitgereikt. Op dat visum wordt '' ERWERB '' vermeld.

(11)  Heeft alleen betrekking op Luxemburg.

(12)  Onderdanen van derde landen moeten een visum hebben om de volgende bezoldigde activiteiten te kunnen uitoefenen :

  • in de primaire of de secundaire bouwsector en de civiele techniek, catering en hoteldiensten, industriële en particuliere schoonmaak, surveillance- en beveilingingsdiensten en de sekindustrie.
  • alle andere bezoldigde activiteiten, indien deze gedurende meer dan 8 dagen binnen en kalenderjaar worden uitgeoefend.