FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

NATO / Partnerschap voor vrede

Vrijstelling van de visumplicht voor leden van de krijgsmacht die zich verplaatsen in het kader van de NATO of het Partnerschap voor de Vrede en die in het bezit van de identiteits- en reisbewijzen die worden bedoeld in het Verdrag tussen de Staten die partij zijn bij de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie nopens de rechtspositie van hun krijgsmachten van 19 juni 1951: 

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO

CH/LI

 
leden van de krijgsmacht die zich verplaatsen in het kader van de NATO of het partnerschap voor de vrede en die in het bezit zijn van de identiteits- en reisbewijzen die worden bedoeld in het verdrag van 19 juni 1951.                        X(1)      X (3)          X   X        X X(2)    leden van de krijgsmacht die zich verplaatsen in het kader van de NATO of het Partnerschap voor de vrede en die in het bezit zijn van de identiteits- en reisbewijzen die worden bedoeld in het verdrag van 19 juni 1951.                     

(1)  Opmerking van Bulgarije : de vrijstelling van de visumplicht voor de Noord-Atlantische Verdragsorganisatie geldt voor houders van door het NATO-hoofdkwartier afgegeven geldige reisdocumenten of reisorders, die op dienstreis zijn gedurende maximaal 90 dagen per half jaar.

(2)  Opmerking van Noorwegen : militair personeel van een NATO-lidstaat en militair personeel van een geallieerd hoofdkwartier op dienstreis dat in het bezit is van eenreisorder van de bevoegde autoriteit van de uitzendende staat of van de NATO, is door Noorwegen vrijgesteld van de visumplicht. Voor deze categoriëen personen geldt de visumvrijstelling ook voor gezinsleden (echtgenoten / partners en ten laste komende kinderen).

In Noorwegen geldt ook vrijstelling van de visumplicht voor in Europa gelegerde leden van de Amerikaanse, Canadese en Britse strijdkrachten en militair personeel dat op Noors grondgebied wordt gelegerd of gaat deelnemen aan een oefening, overeenkomstig het Partnershap voor de vrede. Voor deze categorie geldt de vrijstelling van de visumplicht niet voor echtgenoten / partners en kinderen.

(3)  Opmerking van Griekenland : Griekenland ziet af van de visumplicht voor leden van de strijdkrachten van de Verenigde Staten, van het burgerpersoneel en hun personen ten laste wanneer ze reizen in het kader van NATO reisorder.