FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

SPANJE

1.  Verblijfstitels volgens het uniforme model

  • Permiso de residencia expedido a nacionales de terceros países (Verblijfsvergunning voor onderdanene van derde landen)

                 voorzijde                          achterzijde

         

2.  Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

  • Tarjeta de extranjeros ''régimen comunitario'' (expedida a familiares de ciudadanos de la Unión Europea). [Kaart ''Communautaire regeling'' voor vreemdelingen (afgegeven aan familieleden van EU-burgers)

                 voorzijde                         achterzijde 

          

          NB : De oude kaarten blijven in omloop tot de geldigheidsduur is verstreken.

  • Tarjeta de extranjeros ''estudiante'' ( ''Student''-kaart voor vreemdelingen)

                voorzijde                          achterzijde

         

         NB : de oude kaarten blijven in omloop tot de geldigheidsduur is vertsreken.

  • Lista de personas que participan en un viaje escolar dentro de l'Unión Europea. (Lijst van deelnemers aan een schoolreis binnen de Europese Unie)

 

Houders van onderstaande door het ministerie van Buitenlandse Zaken en Samenwerking afgegeven legitimatiebewijzen kunnen zonder visum het land binnenkomen :

Identiteitskaart van diplomatiek personeel

''Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas'' (accreditatie bij diplomatiek post), met de vermelding ''Personal diplomático'' (diplomatiek personeel) (rood). Deze kaart wordt afgegeven aan bij diplomatieke posten in Spanje geaccrediteerde personeelsleden met een diplomatieke status en aan hun echtgenoten en kinderen.

           voorzijde                           achterzijde

     

 

 Identiteitskaart van Ambassadeurs

In het geval van geaccrediteerde ambassadeurs staat linksonder op de kaart ''Embajador'' of ''Embajadora'' (ambassadeur).

           voorzijde                         achterzijde

    

 

Identiteitskaart van consulaire beambten

''Documento de acreditación consular'' (consulaire accreditatiekaart), met vermelding ''Funcionario consular'' (consulair beambte) (donkergroen). Deze kaart wordt verstrekt aan consulaire beroepsbeambten en aan honorair consuls die in Spanje zijn geaccrediteerd en aan hun echtgenoten en kinderen. Linksonder op de kaart staat vermeld of de houder een beroepsbeambte is of een honorair consul.

          voorzijde                           achterzijde

    

 

Identiteitskaart van Honorair Consuls

''Documento de acreditación consular'' (consulaire accreditatiekaart), met vermelding ''Funcionario consular'' (consulair beambte) (donkergroen). Deze kaart wordt verstrekt aan consulaire beroepsbeambten en aan honorair consuls, die in Spanje zijn geaccrediteerd en aan echtgenoten en kinderen. Linksonder op de kaart staat vermeld of de houder een beroepsbeambte is of een honorair consul.

           voorzijde                          achterzijde

    

 

Identiteitskaart van dienstpersoneel

''Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares (accreditatie bij diplomatieke of consulaire post), document met de vermelding ''Personal de servicio'' (dienstpersoneel) (beige). Deze kaart wordt verstrekt aan dienstpersoneel van diplomatieke en consulaire posten en aan persoonlijk personeel van diplomatieke personeelsleden en beroepsconsuls, met inbegrip van personeel van internationale organisaties, en aan hun echtgenoten en kinderen.

           voorzijde                          achterzijde

     

 

Identiteitskaart van dienst-of Privepersoneel

          voorzijde                           achterzijde

    

 

Identiteitskaart van afhankelijk familielid

''Documento de acreditación de Misiones Diplomáticas y Consulares''  (accreditatie bij diplomatieke of consulaire post), met de vermelding ''Familiar dependiente'' (afhankelijk familielid) (beige). Deze kaart wordt verstrekt aan de ouders van geaccrediteerd personeel en aan kinderen die 23 jaar of ouder waren toen de kaarthouder van wie zij afhankelijk zijn, werd geaccrediteerd.

          voorzijde                          achterzijde

    

 

Identiteitskaart van internationale organisaties 

''Documento de acreditación de organizaciones internationales'' (accreditatie bij internationale organisaties) (blauw). Deze kaart wordt verstrekt aan geaccrediteerde personeelsleden van internationale organisaties en EU-kantoren in Spanje en aan hun echtgenoten en kinderen.

          voorzijde                          achterzijde

    

 

Identiteitskaart van administratief en technisch personeel

''Documento de acreditación de Misiones Diplomaticas'' (accreditatie bij diplomatieke post), met de vermelding ''Personal administrativo y técnico'' (administratief en technisch personeel) (geel). Deze kaart wordt verstrekt aan administratieve en technische personeelsleden van diplomatieke posten die in Spanje zijn geaccrediteerd en aan hun echtgenoten en kinderen.

           voorzijde                        achterzijde

    

 

Identiteitskaart van consulaire beambten    

''Documento de acreditación consular'' (consulaire accreditatiekaart), met vermelding ''Empleado consular'' (consulair werknemer) (lichtgroen). Deze kaart wordt verstrekt aan werknemers van consulaten die in Spanje zijn geaccrediteerd en aan hun echtgenoten en kinderen.

           voorzijde                         achterzijde