FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

 SLOWAKIJE

1. Verblijfstitels volgens het uniforme model

- Povolenie na pobyt vydávané vo forme nálepky, ktorá je vlepená do cestovného dokladu štátneho prislušníka tretej krajiny

(Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker die wordt aangebracht op het reisdocument van de onderdaan van een derde land)

  


- Povolenie na prechodný pobyt bez uvedenia účelu pobytu v položke ''druh pobytu''

(Tijdelijke verblijfsvergunning zonder specificatie van het verblijfsdoel in het vakje ''soort verblijf'')

- Povolenie na prechodný pobyt s uvedením účelu pobytu v položke ''druh pobytu'', ktoré sú nasledovné : 

(Tijdelijke verblijfsvergunning met onderstaande specificaties van het verblijfsdoel in het vakje ''soort verblijf'')

  • Zamestnanie (werk)
  • Podnikanie (Zaken)
  • Štúdium (studie)
  • Zlúčenie rodiny (gezinhereniging)
  • Osobitná činnost' (speciale activiteit)

Povolenie na pobyt vydávané vo forme polykarbonátovej karty

(Verblijsvergunning in de vorm van een identiteitskaart in polycarbonaat) :

     

-  Povolenie na pobyt bez uvedenia pobytu v položke ''druh pobytu''

(Permanente verblijfsvergunning zonder specificatie van het verblijfsdoel in het vakje ''soort verblijf'')

-  Povolenie na prechodný pobyt s uvedením účelu pobytu v položke ''druh pobytu'', ktoré sú nasledovné

(Permanente verblijfsvergunning met onderstaande specificaties van het verblijfsdoel in het vakje ''soort verblijf'')

    -  Osoba dlhodobým pobytom - ES

       (EG - langdurig ingezetene)

    -  Rodinný príslušník občana EHP

       (familielid van EER-burger)

-  Povolenie na prechodný pobyt s uvedením účelu pobytu v položke ''druh pobytu''

(Tijdelijke verblijfsvergunning met onderstaande specificatie van het verblijsdoel in het vakje ''soort verblijf'')

-  Medzinárodná zmluva

(Internationaal verdrag)

2.  Alle andere onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een  verblijfsvergunning

- Zoznam osôb zúčastňujúcich sa na školských výletoch v rámci Európskej únie

(Lijst van scholieren die deelnemen aan schoolreizen in de Europese Unie) 

 


Documenten afgeleverd door het Ministerie van Buitenlandse Zaken:

Soorten identiteitskaarten :

1. Type ''D'' - (rode) identiteitskaart voor diplomaten en hun gezinsleden.

      

2. Type ''ATP'' - (blauwe) identiteitskaart voor administratief en technisch personeel en hun gezinsleden.

     

3. Type ''SP'' - (groene) identiteitskaart voor dienstpersoneel en hun gezinsleden en voor privé-personeel.

4. Type ''MO'' - (paarse) identiteitskaart voor personeelsleden van internationale organisaties en hun gezinsleden.

5. Type ''HK'' - (grijze) identiteitskaart voor honoraire consuls.