FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

SLOVENIE

1. Verblijfstitels volgens het uniforme model

- Dovoljenje za prebivanje (Verblijfsvergunning)

          

 Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na obrazcu dovoljenja (het soort verblijfsvergunning staat op de kaart vermeld en wordt afgegeven als):

 •  Dovoljenje za stalno prebivanje 
   (Permanente verblijfsvergunning)
 •  Dovoljenje za začasno prebivanje (Voorlopige verblijfsvergunning)
 •  Dovoljenje za prvo začasno prebivanje (Vergunning voor eerste  verblijf)

2.  Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

- Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana državljana EGP (Verblijfskaart van een familielid van EER-burger

        

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkaznici in se izda kot : (Soort verblijfsvergunning wordt op de kaart aangegeven als):

 • Dovoljenje za stalno prebivanje (Permanente verblijfsvergunning)
 • Dovoljenje za začasno prebivanje (Voorlopige verblijsvergunning)

- Dovoljenje za prebivanje za družinskega člana slovenskega državljana   (Verblijfskaart van een familielid van Sloveense staatsburger)

     

Vrsta dovoljenja za prebivanje se označi na izkanici in se izda kot: (Soort verblijfsvergunning wordt op de kaart aangegeven als):

 • Dovoljenje za stalno prebivanje (Permanente verblijfsvergunning)
 • Dovoljenje za začasno prebivanje (Voorlopige verblijfsvergunning)

-  Seznam potnikov za šolska potovanja znotraj Evropske unije (Lijst van deelnemers aan een schoolreis binnen de Europese Unie)

- Door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels:

 • Diplomatska izkaznica

          (Diplomatieke identiteitskaart)

        

 •  Službena izkaznica

           (Officiële identiteitskaart)

        

 •  Konzularna izkaznica

          (Consulaire identiteitskaart)    

         

 • Konzularna izkaznica za častne konzularne funkcionarje

          (Consulaire identiteitskaart voor honorair consuls)