FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

PORTUGAL   

Eenvormig Europees model verblijfstitel:


 

 

I. Verblijfsvergunningen die overeenkomstig het uniform model van Verordening (EG) nr.1030/2002 van de Raad worden afgegeven

 TÍTULO DE RESIDÊNCIA

Dit document verleent onderdanen van derde landen de status van ingezetene in Portugal.

  • Tijdelijk - één jaar geldig vanaf de datum van afgifte en verlengbaar voor opeenvolgende perioden van twee jaar
  • Permanent - voor onbepaalde tijd geldig; moet om de vijf jaar worden vernieuwd of bij elke wijzinging van de identiteitsgegevens van de houder
  • Vluchteling - geldig voor een periode van vijf jaar
  • Humanitaire redenen - geldig voor een periode van twee jaar

Elektronische verblijfsvergunningen zijn afgegeven in het kader van een proefproject dat liep van 22 december 2008 tot 3 februari 2009. Op de einddatum van het proefproject is het document definitief in gebruik genomen op nationaal niveau. 

 

II. Verblijfskaarten die overeenkomstig Richtlijn 2004/38 worden afgegeven (geen uniform model)

CARTÃO DE RESIDENCIA PERMANENTE Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro.

    

Dit document wordt afgegeven aan gezinsleden van onderdanen van de Europese Unie die rechtmatig samen met een onderdaan van de Europese Unie in Portugal verblijf hebben gehouden voor een periode van vijf opeenvogende jaren.

Het document wordt afgegeven aan personen die in het bezit zijn geweest van een Cartão de Residência para Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro (= verblijfskaart voor onderdanen van derde landen die familielid zijn van een onderdaan van de Europese Unie) (vijf jaar geldig)

Maximale geldigheidsduur : 10 jaar

Wordt sinds 1.1.2006 afgegeven

CARTÃO DE RESIDENCIA Familiar de Cidadão da União Europeia, Nacional de Estado Terceiro

    

Dit document wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die familielid zijn van een onderdaan van de Europese Unie en langer dan drie maanden in Portugal verblijven.

Het document wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die familielid zijn van een Portugees onderdaan.

Maximale geldigheidsduur : 5 jaar.

Het document wordt afgegeven aan familieleden van een onderdaan van andere lidstaat van de Europese Unie dan Portugal. Het heeft dezelfde geldigheidsdatum als het inschrijvingscertificaat van de betrokken onderdaan.

Maximale geldigheidsduur : 5 jaar

Het document wordt afgegeven aan familieleden van een onderdaan van een andere lidstaat van de Europese Unie dan Portugal die het bezit zijn van een ''Cartão de Residência Permanente de Cidadão da União Europeia'' (permanente verblijfskaart voor onderdanen van de Europese Unie).

Maximale geldgheidsduur : 5 jaar

Wordt sinds 1.1.2006 afgegeven

CARTÃO DE RESIDÊNCIA PERMANENTE CIDADÃO DA UNIÃO EUROPEIA

    

Dit document wordt afgegeven aan onderdanen van de Europese Unie die langer dan vijf jaar rechtmatig in Portugal verblijven.

Maximale geldigheidsduur : 10 jaar

Wordt sinds 1.1.2006 afgegeven.

 

Documenten afgeleverd door het Ministerie van Buitenlandse zaken. 

I - Identiteitskaart reeks CD - Diplomatiek corps (blauwe horizontale streep) - Hoofd van een diplomatieke missie of internationale organisatie

 

 

II - Identiteitskaart reeks CD - Corps Diplomatiek

 

III - Identiteitskaart reeks CC - Consulair corps (blauwe schuine streep) - Hoofd van een consulaire missie

 

 

IV - Corpo Consular, Chefe de Missão (Consulair corps, Hoofd van de missie)

Identiteitskaart reeks CC - Consulair corps

  


V - Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

- Pessoal Auxiliar de Missão Estrangeira (Hulppersoneel van de buitenlandse missie)

Identiteitskaart reeks PA

  


VI - Cartão de Identidade (emitido pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros)
(Identiteitsbewijs afgegeven door het Ministerie van Buitenlandse Zaken)

- Funcionário Administrativo de Missão Estrangeira (Administratief functionaris van de buitenlandse missie)

Identiteitskaart reeks FM

  

 

VII - Identiteitskaart reeks CD - Diplomatiek corps (blauwe horizontale streep) - Hoofd van een internationale organisatie met Portugese nationaliteit

VIII - Identiteitskaart reeks CD - Diplomatiek corps - Functionaris met Portugese nationaliteit die voor internationale organisatie werkt en een status heeft die gelijkgesteld is aan die van een diplomaat

 IX - Identiteitskaart reeks FM - Administratief functionaris van een buitenlandse missie - Functionaris met Portugese nationaliteit die voor een internationale organisatie werkt en een status heeft die gelijkgesteld is aan die van een functionaris van een buitenlandse diplomatieke missie