FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

OOSTENRIJK

 

Eenvormig Europees model verblijfstitel


       

1. Verblijfstitels die overeenkomstig het uniforme model van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad zijn afgegeven :

  • Verblijfstitels Niederlassungsnachweis (bewijs van vestiging) in kaartvorm ID1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 (in Oostenrijk afgegeven tussen 1 januari 2003 en 31 december 2005)

  • Verblijfstitel in de vorm van de zelfklever overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr.1030/2002 (in Oostenrijk afgegeven tussen 1 januari 2005 en 31 december 2005 

  • Verblijfstitels Niederlassungsbewilligung (vestigingsvergunning), Familienangehöriger (gezinslid), Daueraufenthalt-EG (permanent verblijf - EU), Daueraufenthalt - Familienangehöriger (permanent verblijf - gezinslid), en Aufenthaltsbewilligung (verblijfsvergunning) in kaartvorm ID1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 (in Oostenrijk afgegeven sedert 1 januari 2006) 

''Bij de vermelding van de verblijfstitel ''Aufenthaltsbewilligung (verblijfsvergunning) wordt telkens het specifieke doel van het verblijf aangegeven.

Een "Aufenthaltsbewilligung" kan voor de volgende doeleinden worden verleend: "ICT", "Betriebsentsandter" (gedetacheerde werknemer), "Selbstständiger" (zelfstandige), "Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit" (bijzondere gevallen van arbeid in loondienst), "Schüler" (scholier), "Sozialdienstleistender" (socialedienstverlener), "Familiengemeinschaft" (gezinshereniging). De "Aufenthaltsbewilligung" voor "ICT" en "mobiele ICT" wordt sedert 1 oktober 2017 afgegeven. De "Aufenthaltsbewilligung" voor de doeleinden "Student" (student), "Freiwilliger" (vrijwilliger) en "Forscher-Mobilität" (onderzoekersmobiliteit) wordt sedert 1 september 2018 afgegeven.

De "Aufenthaltsbewilligung Studierender" (student) werd tot en met 31 augustus 2018 afgegeven.

De verblijfstitel ''Niederlassungsbewilligung (vestigingsvergunning) kan worden verleend zonder nadere bijzonderheden of voor de volgende doeleiden : uitgezinderd beroepsactiviteit en gezinslid. Sedert 1 oktober 2017 kan een "Niederlassungsbewilligung" (vestigingsvergunning) ook voor de doeleinden "Forscher" (onderzoeker), "Künstler" (kunstenaar) of "Sonderfälle unselbständiger Erwerbstätigkeit" (bijzondere gevallen van arbeid in loondienst) worden afgegeven.

De verblijfstitel ''Niederlassungsbewilligung'' (vestigingsvergunning) is in Oostenrijk afgegeven tot en met 30 juni 2011 voor de categorieën ''Schlüsselkraft'' (buitenlandse werknemer met bijzondere kennis of bekwaamheden), ''unbeschränkt'' (onbeperkt) en ''beschränkt'' (beperkt)   

De verblijfstitels ''Daueraufenthalt - EG'' (permanent verblijf - EU) en ''Daueraufenthalt - Familienangehöriger'' (permanent verblijf - gezinslid) zijn in Oostenrijk afgegeven tot en met 31 december 2013

De verblijfstitel ''Aufenthaltsbewilligung'' (verblijfsvergunning) in de zin van artikel 69a van de Vestigings- en verblijfswet (NAG) is in Oostenrijk afgegeven tot en met 31 december 2013.

Tot en met 30 september 2017 werd de "Aufenthaltsbewilligung" (verblijfsvergunning) ook voor de doeleinden "Rotationsarbeitskraft" (werknemer met wisselende standplaats), "Künstler" (kunstenaar) en "Forscher" (onderzoeker) afgegeven.

- De ''Rot-Weiß-Rot-Karte'', (rood-wit-roodkaart), de ''Rot-Weiß-Rot-Karte plus'' (rood-wit-roodkaart plus) en de ''Blaue Karte EU'' (blauwe EU-kaart) in kaartvorm ID1 overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 (in Oostenrijk afgegeven sedert 1 juli 2011)

- De verblijfstitel  ''Daueraufenthalt - EG'' (Permanent verblijf - EU) overeenkomstig de gemeenschappelijke optredens op grond van Verordening (EG) nr. 1030/2002 (in Oostenrijk afgegeven sedert 1 januari 2014)

- De verblijfstitel ''Aufenthaltsberechtigung plus'' (recht van verblijf plus), in de zin van artikel 55, lid 1, of artikel 56, lid 1, van de Asielwet (AsylG), als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publicatieblad, deel I, nr 100/2005, is in overeenstemming met de vroegere bepalingen van artikel 41a, lid 9, en artikel 43, lid 3 , van de Vestigings- en verblijfs-wet (NAG), als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publicatieblad, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijk afgegeven met ingang van 1 januari 2014. 

- De verblijfstitel ''Aufenthaltsbrechtigung'' (recht van verblijf), in de zin van artikel 55, lid 2, of artikel 56, lid 2, van de Asielwet (AsylG), als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publiecatieblad, deel I nr. 100/2005, is in overeenstemming met de vroegere ''Niederlassungsbewilligung'' (vestigingsvergunning), in de zin van artikel 43, leden 3 en 4 van de Vestigings- en verblijfswet (NAG) als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publicatieblad, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijks afgegeven met ingang van 1 januari 2014.  

 - De verblijfstitel ''Aufenthaltsberechtigung aus besonderem Schutz'' (recht van verblijf op grond van speciale bescherming), in de zin van artikel 57 Asielwet (AsylG), als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publiecatieblad, deel I, n. 100/2005, is een nadere omzetting in Oostenrijks recht de bepalingen van Richtlijn 2004/81/EG betreffende de verblijfstitel die in ruil voor samenwerking met de bevoegde autoriteiten wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die het slachtoffer zijn van mensenhandel of hulp hebben gekregen bij illegale immigratie. De vroegere bepaling was artikel 69a, lid 1, van de Vestigings- en verblijfswet (NAG), als bekendgemaakt in het Oostenrijks Publicatieblad, deel I, nr. 38/2011. In Oostenrijk afgegeven sedert 1 januari 2014. 

 2. Verblijfstitels die, ingevolge Richtlijn 2004/38/EG , niet overeenkomstig het uniforme model hoeven te worden afgegeven :

- De ''Aufenthaltskarte für Angehörige eines EWR-Bürgers'' (verblijfskaart voor familieleden van een EER-burger) in de zin van Richtlijn 2004/38/EG voor onderdanen van derde landen die familielid van EER-burger zijn die op grond van het Unie recht een verblijfsrecht heeft, als bewijs van een verblijfsrecht krachtens het recht van de Unie van meer dan drie maanden - stemt niet overeen met het standaardformaat in Verordening (EG) nr. 1030/2002 ;

   

- De ''Daueraufenthaltskarte'' (duurzame verblijfskaart) in de zit van Richtlijn 2004/38/EG voor onderdanen van derde landen die familielid van EER-burger zijn en het recht op duurzaam verblijf hebben verworen, als bewijs van een durzaam verblijfsrecht krachtens het recht van de Unie - stemt niet overeen met het standaardformaat in Verordening (EG) nr. 1030/2002.

   

 Andere documenten die de houder recht geven op verblijf in of terugkeer naar Oostenrijk (in de zin van artikel 2, lid 16, onder b), van de Schengengrenscode : 

- Identiteitsbewijs in kaartvorm voor personen die privileges en immuniteiten genieten, in de kleuren rood, geel, blauw, groen, bruin, grijs en oranje, afgegeven door het ministerie voor Europa, Integratie en Buitenlandse Zaken;

 
- Status des Asylberechtigten" (status van asielgerechtigde) overeenkomstig § 3 van de asielwet [AsylG] 2005 of vroegere bepalingen - in de regel gedocumenteerd door middel van een verdragsreisdocument in boekvorm in het formaat ID 3 (in Oostenrijk afgegeven sedert 28 augustus 2006) of een kaart voor asielgerechtigden overeenkomstig § 51a van de asielwet [AsylG] 2005 (afgegeven voor vreemdelingen die het verzoek om internationale bescherming na 15 november 2015 hebben ingediend en aan wie deze status vanaf 1 juni 2016 is verleend)
- Status des subsidiär Schutzberechtigten" (status van subsidiair beschermde) overeenkomstig § 8 van de asielwet [AsylG] 2005 of vroegere bepalingen - in de regel gedocumenteerd door middel van een kaart voor subsidiair beschermden overeenkomstig § 52 van de asielwet [AsylG] 2005
Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie in de zin van Besluit 94/795/JBZ van de Raad van 30 november 1994 inzake een gemeenschappelijk optreden, door de Raad aangenomen op basis van artikel K.3, lid 2, onder b), van het Verdrag betreffende de Europese Unie, ter vereenvoudiging van het reizen voor scholieren uit derde landen die in een lidstaat verblijven ; 

- "Bestätigung über den rechtmäßigen Aufenthalt gemäß § 31 Abs. 1 Z 5 FPG" (bevestiging van rechtmatig verblijf overeenkomstig § 31, lid 1, onder 5), van de wet vreemdelingenpolitie) / "Verlängerungsantrag § 2 Abs. 4 Z 17a FPG" (aanvraag tot verlenging overeenkomstig § 2, lid 4, onder 17a), van de wet vreemdelingenpolitie) in combinatie met een geldig reisdocument.

- permanente verblijfsvergunning - afgegeven in de vorm van een gewoon visum op grond van artikel 6, lid 1, onder 1), van de Vreemdelingenwet 1992 (FrG) (tot 31 december 1992 afgegeven door de Oostenrijkse binnenlandse diensten en de buitenlandse vertegenwoordigingen in de vorm van ee stempel) ; 

- verblijfstitel in de vorm van een groene zelfklever tot nr. 790 000;

- verblijfstitel in de vorm van een groen-witte zelfklever vanaf nr. 790 001

-  verblijfstitel in de vorm van de zelfklever overeenkomstig Gemeenschappelijk Optreden 97/11/JBZ van 16 december  1996, door de Raad aangekomen op basis van artikel K.3 van het Verdrag betreffende de Europese Unie, inzake een uniform model voor verblijfstitel (in Oostenrijk afgegeven tussen 1 januari 1998 en 31 december 2004). 

 - "Bestätigung über die Berechtigung zur Einreise nach Österreich gemäß § 24 NAG" (bevestiging van het recht op toegang tot Oostenrijk overeenkomstig § 24 van de wet vestiging en verblijf [NAG]) in de vorm van een groen/blauwe zelfklever.