FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

NOORWEGEN

 

Eenvormig Europees model verblijfstitel:Oppholdstillastelse
(Verblijfsvergunning)


Arbeidstillastelse
(Arbeidsvergunning)

 

        Permanent oppholdstillatelse
        (Vestigingsvergunning / Permanent arbeids-en verblijfsvergunning)

 

   

Kaarten afgegeven aan onderdanen van de EU/EER/EVA-staten alsmede aan hun gezinsleden die onderdaan zijn van een derde land:

 

  • Oppholdskort for familiemedelem til EØS-borger (verblijfsvergunning voor gezinsleden van EU/EER/EVA- onderdanen)
  • Oppholdskort for familiemedlem til EU/EØS/EFTA-borger (verblijfsvergunning voor gezinsleden van EU/EER/EVA- onderdanen)
  • Oppholdskort for tjenesteytere eller etablerere tilknyttet et EØS-foretak (verblijfsvergunning vooe dienstverleners of oprichters van een in een ander EU/EER/EVA- land gevestigde onderneming)
  • Varig oppholdsbevis for EØS-borgere (vaste verblijfsvergunning voor EU/EER/EVA- onerdanen)
  • Varig Oppholdskort for familiemedlem til EØS-borgere (Vaste verblijfsvergunning voor gezinsleden van EU/EER/EVA- onderdanen)
  • Registreringsbevis for EØS-borgere (Registratiebewijs voor EU/EER/EVA- onderdanen)

De bovenstaande documenten worden ofwel door de Noorse politie ("Politiet") ofwel door het Noorse Directoraat Immigratie ("UDI") afgegeven.

Diplomatieke kaarten:
  • Identitetskort for diplomater
    (Identiteitskaart voor diplomaten - rode kleur)

 

Identitetskort for hjelpepersonale ved diplomatisk statsjon
(Identiteitskaart voor dienstpersoneel - bruine kleur)

 

Identitetskort for administrativt og teknisk personale ved diplomatisk statsjon
(Identiteitskaart voor administratief en technisch personeel - blauwe kleur)

 

Identitetskort for utsendte konsuler
(Identiteitskaart voor consuls - groene kleur)

 

Daarnaast geeft het ministerie van buitenlandse Zaken verblijfsstickers af aan houders van diplomatiek, dienst- en officiël paspoorten die aan de visuplicht zijn onderworpen, alsmede aan personeel van buitenlandse posten die houder zijn een nationaal paspoort.