FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

    NEDERLAND

1.  Vreemdelingendocumenten van het type:

I (regulier - bepaalde tijd)
II (regulier - onbepaalde tijd)
III (asiel - bepaalde tijd)
IV (asiel - onbepaalde tijd)
EU/EER (gemeenschapsonderdanen)

    

2.   Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

- het geprivilegeerdendocument: Aan elke geprivilegieerde wordt een status toegekend, die aangeeft tot welke categorie geprivilegieerden hij of zij behoort. Deze status wordt op het Geprivilegieerdendocument aangegeven door middel van een code.

- visum voor terugkeer

 

Modellen van de kaarten die door de ministeries van Buitenlandse Zaken van de lidstaten worden afgegeven aan geaccrediteerde leden van diplomatieke en consulaire vertegenwoordigingen, alsmede hun familieleden.

De volgende codes kunnen voorkomen:

Bij ambassades

STATUS                                                CODE

diplomatiek personeel                              AD

technisch en administratief personeel        BD

bedienend personeel                                ED

particuliere bedienden                              PD

Bij consulaten

STATUS                                                 CODE

consulair personeel                                   AC

technisch en  administratief personeel        BC

bedienend personeel                                 EC

particuliere bedienden                               PC

Bij internationale organisaties in Nederland

STATUS                                                CODE

personeel gelijkgesteld                             AO
aan diplomatiek personeen

technisch en administratief personeel        BO

bedienend personeel                                EO

particuliere bedienden                               PO of ZF

Andere gevallen

In geval identiteitsbewijzen worden verstrekt aan Nederlanders of duurzaam in Nederland verblijvende vreemdelingen worden de bovengenoemde verblijfsstatussen aangevuld met:

-  code NL voor Nederlanders;

-  code DV voor duurzaam verblijvenden. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

         

 

3. Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie