FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

MALTA

-    Verblijfskaart afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG

Verblijfskaarten voor onderdanen van derde landen die behoren tot de familie van EER-onderdanen die in Malta een in het Verdrag vastgelegd recht uitoefenen overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG betreffende het recht van vrij verkeer en verblijf op het grondgebied van de lidstaten voor de burgers van de Unie en hun familieleden worden verstrekt in de vorm van een plastic kaart met de kenmerken van het in Verordening nr. 2002/1030 voorgeschreven model. Dit document wordt in het Engels aangeduid als ''Residence Documentation'' en het ''Soort titel'' wordt niet vermeld. Bij ''Opmerkingen'' staat volgende tekst : ''Residence Card of a Family Member of a Union Citizen - (Art. 10 - Dir 2004/38)''.

-    Verblijfstitels voor overige onderdanen van derde landen

Verblijfstitels voor onderdanen van derde landen (niet afgegeven op grond van Richtlijn 2004/38/EG) worden verstrekt volgens het uniform model van Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002 betreffende de invoering van een uniform model voor verblijfstitels voor onderdanen van derde landen.

In de lege ruimte waarin op elk document het ''Soort titel'' kan worden vermeld, worden de volgende categorieën gebruikt :

 • Xogħol (werk)            
 • Benestant (economisch zelfvoorzienend)
 • Adozzjoni (adoptie)
 • Raġunijiet ta' Saħħa (gezondheidsredenen)
 • Reliġjuż (religieuse redenen)
 • Skema - Residenza Permanenti (permanente verblijfsregeling)
 • Partner (partner)
 • Karta Blu tal-UE (blauwe kaart)
 • Tempranju (tijdelijk)
 • Persuna Eżenti - Membru tal-Familja (familielid van burger van Malta met de status ''vrijgesteld'')
 • Resident fit- Tul - BCE (langdurig ingezetene)
 • Protezzjoni Internazzjonali (internationale bescherming)
 • Membru tal-Familja (famililied van een onderdaan van een derde land)
 • Studju (studie)
 • Raġunnijiet Umanitarji (humanitaire redenen) 

                             

 Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven verblijfstitels:

1. Afgegeven aan hoofden van diplomatieke missies, aan leden van diplomatieke missies met diplomatieke rang, hun echtgenoten en kinderen in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar die deel uitmaken van hun gezin.
 

2. Afgegeven aan administratief en technisch personeel van diplomatieke missies, aan hun echtgenoten en kinderen in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar die deel uitmaken van hun gezin.

3. Afgegeven aan leden van internationale organisaties die door de regering van Malta zijn erkend, aan echtgenoten en kinderen in de leeftijd tussen 18 en 21 jaar die deel uitmaken van hun gezin.

4. Afgegeven aan honoraire consulaire ambtenaren van vreemde landen in Malta.

 

5. Afgegeven aan Maltese honoraire consuls