FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

  ITALIË

1.a) Verblijfstitels volgens het uniforme model als bepaald in Verordening (EG) nr.1030/2002, zoals gewijzigd, waarvan de geldigheidsduur varieert van drie maanden tot maximaal vijf jaar en die worden afgegeven om een van de volgende redenen :

 • Affidamento (Afgegeven aan een buitenlands kind dat tijdelijk geen geschikte gezinsomgeving heeft)
 • Motivi umanitari (Humanitaire redenen) 
 • Motivi religiosi (Religieuze gronden)
 • Studio (Studiedoeleinden)
 • Missione (Afgegeven aan vreemdelingen die Italië zijn binnengekomen met een ''dienstreis'' - visum voor een tijdelijk verblijf)
 • Asilo politico (Politiek asiel)
 • Apolidia (Voor staatlozen)
 • Tirocinio formazione professionale (Beroepsopleiding : afwisselend werken en leren)
 • Riacquisto cittadinanza italiana (Afgegeven aan een vreemdeling die in afwachting is van de toekenning of erkenning van het Italiaans staatsburgerschap)
 • Ricerca scientifica ((wettenschappelijk onderzoek)
 • Attesa occupazione (In afwachting van een arbeidsovereenkomst)
 • Lavoro autonomo (Zelfstandige)
 • Lavoro subordinato (Werk)
 • Lavoro subordinato stagionale (Seizoensarbeider)
 • Famiglia (Familie)
 • Assistenza minore (verblijfstitel op grond van de nationale wetgeving, in aansluiting op bevel van de rechter afgegeven aan de ouders van een minderjarige met een ernstige ziekt) 
 • Volontariato (Vrijwilligerswerk)
 • Protezione sussidiaria (permesso di soggiorno rilasciato ai sensi del D.L. 251 del 19.11.2007 in recepimento della Direttiva 83/2004/CE) / Subsidiaire bescherming (verblijfstitel die wordt afgegeven overeenkomstig Decreet 251 van 19.11.2007 tot omzetting van Richtlijn 83/2004/EG
 • Residenza elettiva (gekozen verblijfplaats)
 • Vacanze lavoro (Vakantiewerk)

1.b) Permanente verblijfstitels volgens het uniforme model, als bepaald in Verordening (EG) nr. 1030/2002, zoals gewijzigd :

 • Permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo (EU-verblijfstitel voor langdurig ingezetenen, op grond van Richtlijn 2003/109/EG)

             (EU-verblijfstitels voor langdurig ingezetenen met permanente geldigheid)

 • Permesso di soggiorno UE per lungo soggiornanti <<ex titolare Carta blu UE>> (EU-verblijfstitel voor langdurig, ingezetenen die <<voormalig houder van een Europese blauwe kaart>> zijn (op grond van Richtlijn 2009/50/EG)

2. Verblijfstitels in papieren vorm

2.a) Verblijfstitel in papieren vorm die zijn afgegeven in een nieuw formaat (A5), in overeenstemming met de nationale wetgeving, met een maximale geldigheidsduur van drie maanden, en die worden afgegeven om een van de volgende redenen :

 • Cure mediche (Medische behandeling)
 • Gara sportiva (Sportevenement)
 • Missione (Dienstreis)

Op 15 oktober 2013 heeft Italië een nieuwe verblijfstitel in papieren vorm vastgesteld ter vervanging van de titel die in gebruik was.

2.b)   De oude verblijfstitel in papieren vorm (A4) is nog steeds in deze bijlage opgenomen, zij het uitsluitend met betrekking tot :

 • Permanente verblijfskaart, afgegeven vóór de inwerkingtreding van wetgevingsdecreet nr. 3 van 8 januari 2007, in overeenstemming met Richtlijn 2003/109/EG en wetgevingsdecreet gelijkgesteld met de EG-verblijfstitel voor langdurig ingezetenen
 • Verblijfskaart voor familieleden van EU-burgers die onderdaan zijn van een derde land, met een geldigheidsduur van vijf jaar of een permanente geldigheid (tenuitvoerlegging van Richtlijn 2004/38/EG 

 

Carta d'identità M.A.E.
(Identiteitskaart afgeleverd door het ministerie voor Buitenlandse Zaken) volgens de onderstaande modellen.

Mod. 1 (blu) - Corpo diplomatico accreditato e consorti titolari di passaporto diplomatico.
Model 1 (blauw) - geaccrediteerde leden van het corps diplomatique en hun echtgeno(o)t(e) die houders zijn van een diplomatiek paspoort.


 


Mod. 2  (verde) - Corpo consolare titolare di passaporto diplomatico
Model 2 (groen) - Leden van het consulair corps die houders zijn van een diplomatiek paspoort


 


Mod. 3  (orange) - Funzionari II FAO titolari di passaporto diplomatico, di servizio o ordinario
Model 3 (oranje) -  FAO-functionarissen van categorie II, die houders zijn van een gewoon, diplomatiek of dienstpaspoort


 


Mod. 4 (orange) - Impiegati tecnico-amministrativi presso Rappresentaze diplomatiche titolari di passaporto di servizio.
Model 4 (oranje) - leden van het technisch en administratief personeel van de diplomatieke vertegenwoordigingen die houder zijn van een dienstpaspoort.


 


Mod. 5 (orange) - Impiegati consolari titolari di passaporto di servizio.
Model 5 (oranje) - Consulair personeel dat  houder van een dienstpaspoort.


 

 

Mod. 7 (grigio) - Personnale di servizio presso Rappresentanze diplomatiche titolare di passaporto di servizio.
Model 7 (grijs) - Dienstpersoneel van diplomatieke vertegenwoordigingen dat houder is  van een dienstpaspoort.

        


Mod. 8 (grigio) - Personale di servizio presso Rappresentanze Consolari titolare di passaporto di servizio.
Model 8 (grijs) - Dienstpersoneel van consulaire vertegenwoordigingen dat houder is van een dienstpaspoort.


 


Mod. 11 (beige) - Funzionari delle Organizzazioni internazionali, Consoli Onorari, Impiegati locali, personale di servizio assunto all' estero e venuto al seguito, familiari Corpo Diplomatico e Organizzazioni Internazionali titolari di passaporto ordinario.
Model 11 (beige) - Functionarissen van internationale organisaties, honoraire-consuls, plaatselijke werknemers, in het buitenland aageworven dienstpersoneel dat zijn werkgever is gevolgd, familieleden van leden van het corps diplomatique en van internationale organisaties die houder zijn van een gewoon paspoort.


 

 

NB : De modellen 6 (oranje) en 9 (groen) voor, respectievelijk, personeel van internationale organisaties dat geen enkele vorm van onschendbaarheid geniet en buitenlandse honoraire consuls worden niet langer afgegeven en zijn vervangen door model 11. Deze documenten blijven echter geldig tot de documenten vermelde gedigheidsduur is verstreken.

Op de achterzijde van identiteitskaarten wordt het volgende vermeld : de houder van deze identiteitskaart hoeft niet in het bezit te zijn van een verblijfsvergunning en heeft met deze kaart en een geldig reisdocument torgang tot alle Schengenstaten.

  

 

  

 

 

- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie