FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

IJSLAND

Eenvormig Europees model verblijfstitel :

Permanente verblijfsvergunning:

 

Tijdelijke verblijfsvergunning:

 

  1.  Verblijfstitels volgens het uniforme model

          AN      Dvalarleyfi vegna náms
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor studenten)
          AUS    Dvalarleyfi vegna ungmennaskipta
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor interculturele uitwisseling van jongeren)
          BL       Búsetuleyfi
(Permanente verblijfsvergunning)
          BLf     Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          DN      Dvalarleyfi vegna doktorsnáms
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor promotiestudie)
          DNf     Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          DNR    Dvalarleyfi vegna rannsóknarnáms
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor onderzoek)
          DNRf Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          FF       Dvalarleyfi fyrir flóttafólk
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor vluchtelingen)
          FFf      Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          IT        Dvalarleyfi fyrir íþróttafólk
                        (Voorlopige verblijfsvergunning voor atleten)
          ITf       Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          ITB      Dvalarleyfi fyrir íþróttafólk B
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning B voor atleten)       
          ITBf    Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          HO      Dvalarleyfi
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning)
          HOf     Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          LT       Dvalarleyfi vegna lögmæts og sérstaks tilgangs
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor legitieme en specifieke doeleinden)
          ML      Dvalarleyfi af mannúðarástæðum
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning afgegeven om humanitaire redenen)
          MLf    Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
                 MSE    Dvalarleyfi
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor 12 maanden)
                 MSU   Dvalarleyfi
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor 6 maanden)
          ISf       Dvalarleyfi fyrir aðstandendur Íslendings
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden van een IJslandse staatsburger)
          SF       Dvalarleyfi vegna starfs sem krefst sérfræðiþekkingar
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor gekwalificeerd personeel)
          SFf      Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
                        (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          SV      Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor werk op grond van een tekort aan arbeidskrachten)
          RDf     Réttur til dvalar fyrir aðstandendur EES ríkisborgara
                        (Verblijfsrecht voor familieleden van EER-burgers/verblijfskaart)         
          SR       Dvalarleyfi vegna samnings við önnur ríki
(Tijdelijke verblijfsvergunning op basis van overeenkomsten met andere landen)
          SS       Dvalarleyfi fyrir starfsmann sendiráðs
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor consulaire werknemers)       
          SSf      Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden) 
          SVB    Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli B
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor werk op grond van een tekort aan arbeidskrachten – B)
          SVBf   Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
         (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          SVÞ     Dvalarleyfi vegna skorts á vinnuafli – þjónustusamningur
(Tijdelijke verblijfsvergunning voor werk op grond van een tekort aan arbeidskrachten – dienstencontract)         
          TL       Dvalarleyfi vegna sérstakra tengsla við landið
         (Tijdelijke verblijfsvergunning op grond van speciale band met IJsland)
          TLf      Dvalarleyfi fyrir aðstandendur útlendings
         (Tijdelijke verblijfsvergunning voor familieleden)
          TS       Dvalarleyfi vegna trúarstarfa
         (Tijdelijke verblijfsvergunning voor religieuzen)
          VR      Dvalarleyfi vegna vistráðningar
         (Tijdelijke verblijfsvergunning voor au-pair)

2.  Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten
    gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning
 - Vergunning tot terugkeer (op grond van een aanvraag voor een verlenging van een verblijfsvergunning

  


Door het Ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfsvergunningen:


  • Diplómatiskt Persónuskilríki
    (Diplomatieke identiteitskaart)
 

  • Persónuskilríki
    (Identiteitskaart)

 

Sedert 1 januari 2009 geeft het ministerie van Buitenlandse Zaken nieuwe identiteitsbewijzen
af aan personeelsleden van diplomatieke missies of consulaire beroepsposten in IJsland.

Persónuskilríki/Blauwe identiteitskaart (zie specimen)

Deze identiteitskaart wordt afgegeven aan administratief, technisch en dienstpersoneel van
diplomatieke missies en consulaire beroepsposten in IJsland en hun inwonende gezinsleden.

De identiteitskaart is een witte gelamineerde plastic kaart (8,6 x 5,4 cm) met aan voor- en
achterzijde bovenaan en blauwe band. Op de voorzijde staat in de blauwe band een
serienummer, en verder een foto van de houder, zijn/haar naam, handtekening en functie,
alsmede de naam van de zendstaat. Op de achterzijde is in de blauwe band vermeld dat het
een Persónuskilríki (identiteitskaart) betreft, afgegeven door het ministerie van Buitenlandse
Zaken/Utanríkisráðuneytið. Het zegel van de republiek is op de kaart afgebeeld. Ze is
ondertekend door de chef van het protocol en vermeldt de datum van afgifte en de
vervaldatum. Er staat in het IJslands op vermeld dat de kaart moet worden teruggezonden aan
het ministerie van Buitenlandse Zaken wanneer de houder uit IJsland vertrekt.


Diplómatískt persónuskilríki/Rode diplomatieke identiteitskaart (zie specimen)

Deze identiteitskaart wordt afgegeven aan hoofden van diplomatieke missies en consulaire
posten, leden van het corps diplomatique en consulaire ambtenaren, alsmede aan hun
inwonende gezinsleden

De identiteitskaart is een witte gelamineerde plastic kaart (8,6 x 5,4 cm) met aan voor- en
achterzijde bovenaan en rode band. Op de voorzijde staat in de rode band een serienummer,
en verder een foto van de houder, zijn/haar naam, handtekening en functie, alsmede de naam
van de zendstaat. Op de achterzijde is in de rode band vermeld dat het een Diplómatískt
persónuskilríki (diplomatieke identiteitskaart) betreft, afgegeven door het ministerie van
Buitenlandse Zaken/Utanríkisráðuneytið. Het zegel van de republiek is op de kaart afgebeeld.
Ze is ondertekend door de chef van het protocol en vermeldt de datum van afgifte en de
vervaldatum. Er staat in het IJslands op vermeld dat de houder krachtens het internationale
recht aanspraak kan maken op diplomatieke voorrechten en immuniteiten en dat het bijgevolg
verboden is zijn/haar bewegingsvrijheid te beperken.