FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

IERLAND : niet Schengen - enkel voor informatie         

Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Ierland en Verenigd Koninkrijk maken geen deel uit van de Schengenzone. Verblijfsvergunningen uitgereikt door deze zes staten zijn daarom niet visumvrij voor de Schengenzone.

Verblijfsvergunningen uitgereikt door Ierland zijn enkel visumvrij voor de Schengenzone indien:
 
a/ ze zijn uitgereikt aan een familielid van een EU-onderdaan, of
 
b/ opgenomen zijn onder de rubriek  Visum > Visumvrij > Uitzondering bijzondere categorieën van deze website

Niet-limitatieve lijst :

- Verblijfskaart uitgereikt door Ierland aan familieleden van EEA-onderdanen.

Opgelet : bij de rubriek '' Stamp No '' moet er expliciet verwezen worden naar '' 4 EUFam ''

  • Verblijfskaart van een familielid van een EU-burger