FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

HONGARIJE

 
1.      Lijst van verblijfstitels bedoeld in artikel 2, punt 15, onder a), van Verordening (EG) nr. 562/2006 van het Europees Parlement en de Raad tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode)
 
a) Verblijfsvergunningen volgens het uniforme model
 
TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY
VERBLIJFSVERGUNNING
iFADO-code: HUN-HO-02001

– formaat: sticker in nationaal paspoort

 

 

 

– eerste afgifte: 1 juli 2007
– laatste afgifte: 19 mei 2011
– maximale geldigheidsduur: 5 jaar
– in het vak “OKMÁNY TÍPUSA” (soort document) wordt het soort verblijfsstatus vermeld:
officieel bezoek, onderzoek, gezinshereniging, medische behandeling, bezoek, nationaal verblijf, studie, arbeid in loondienst, vrijwilligerswerk, blauwe kaart, overig.
 
– in het vak “MEGJEGYZÉSEK” (opmerkingen) wordt het soort verblijfsvergunning vermeld:
a) “bevándorlási engedély” / immigratievergunning
b) “letelepedési engedély” / vestigingsvergunning
c) “ideiglenes letelepedési engedély” / tijdelijke vestigingsvergunning
d) “nemzeti letelepedési engedély” / nationale vestigingsvergunning
e) “huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK” / verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen – EG
 
TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY
VERBLIJFSVERGUNNING
iFADO-code: HUN-HO-06001
– formaat: kaart met chip, ID-1-formaat
– eerste afgifte: 20 mei 2011
– laatste afgifte: —
– maximale geldigheidsduur: 5 jaar

 

    
 
– in het vak “OKMÁNY TÍPUSA” (soort document) wordt het soort verblijfsstatus vermeld:
     a kishatárforgalmi engedély / vergunning voor plaatselijk grensverkeer
     a tartózkodási engedély / verblijfsvergunning
     humanitárius célú tartózkodási engedély / om humanitaire redenen afgegeven verblijfsvergunning
     a bevándorlási engedély / immigratievergunning
     a letelepedési engedély / vergunning voor duurzaam verblijf
     az ideiglenes letelepedési engedély / tijdelijke vergunning voor duurzaam verblijf
     a nemzeti letelepedési engedély / nationale vergunning voor duurzaam verblijf
     az EK letelepedési engedély / vergunning voor duurzaam verblijf voor EG-burgers
 
– in het vak “MEGJEGYZÉSEK” (opmerkingen) wordt het doel van het verblijf vermeld:
     hivatalos / officieel
     kutatás / wetenschappelijk onderzoek
     családi együttélés / gezinshereniging
     gyógykezelés / medische behandeling
     látogatás / bezoek
     nemzeti tartózkodási engedély / nationale verblijfsvergunning
     tanulmányi / studie
     keresőtevékenység folytatása / arbeid in loondienst of beroepsactiviteit
     önkéntes tevékenység / vrijwilligerswerk
     az EU Kék Kártya / Europese blauwe kaart — munkaerőpiaci hozzáférés a kiadástól számított két évig korlátozott / toegang tot de arbeidsmarkt is gedurende twee jaar na de afgifte beperkt
     huzamos tartózkodási engedéllyel rendelkező – EK / verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen – EG
     befogadotti / tot verblijf gerechtigde persoon
     felügyelet nélkül maradt kiskorú / niet-begeleide minderjarige
     hontalan / staatloze
     egyéb / overig
     egyéb, Harmtv. 29. § (1) f) pontja alapján / overig, overeenkomstig artikel 29, lid 1, onder f) van Wet nr. II van 2007
     egyéb, Harmtv. 29. § (1a) pontja alapján / overig, overeenkomstig artikel 29, lid 1a, van Wet nr. II van 2007
     az ideiglenesen munkát vállaló turisták programjáról szóló nemzetközi szerződés szerint kiadva / afgegeven op grond van de overeenkomst inzake een regeling voor werkvakanties
 
– in het vak “MEGJEGYZÉSEK” a hátoldalon (opmerkingen op de achterzijde) wordt vermeld:
   munkavégzésre jogosult [munkáltató neve]-nál/nél / mag arbeid verrichten bij [naam van de onderneming]
 
b) Overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG afgegeven verblijfskaarten
 
TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE
VERBLIJFSKAART voor familieleden van EER-staatsburgers
iFADO-code: HUN-HO-03001

 

    
– formaat: tweezijdige, geplastificeerde papieren kaart van ID-2-formaat
– eerste afgifte: 1 juli 2007
– laatste afgifte: 31 december 2012
– geldigheidsduur: maximaal 5 jaar
– in het vak “EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (overige opmerkingen) wordt vermeld: “Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (verblijfskaart voor familielid van EER-staatsburger)
 
TARTÓZKODÁSI KÁRTYA EGT ÁLLAMPOLGÁR CSALÁDTAGJA RÉSZÉRE
VERBLIJFSKAART voor familieleden van EER-staatsburgers
iFADO-code: HUN-HO-07002

 

     
– formaat: tweezijdige, geplastificeerde papieren kaart van ID-2-formaat
– eerste afgifte: 1 januari 2013
– laatste afgifte:
– geldigheidsduur: maximaal 5 jaar
– in het vak “EGYÉB MEGJEGYZÉSEK” (overige opmerkingen) wordt vermeld: “Tartózkodási kártya EGT állampolgár családtagja részére” (verblijfskaart voor familielid van EER-staatsburger)
 
TARTÓZKODÁSI ENGEDÉLY
VERBLIJFSVERGUNNING voor familieleden uit derde landen van Hongaarse onderdanen
iFADO-code: HUN-HO-06001

 

    
– formaat: kaart van ID-1-formaat met chip (afgegeven overeenkomstig Verordening (EG) nr. 1030/2002 van de Raad van 13 juni 2002)
– eerste afgifte: 20 mei 2011
– laatste afgifte:
– geldigheidsduur: maximaal 5 jaar
– In het vak “MEGJEGYZÉSEK” (opmerkingen) wordt vermeld: “Tartózkodási kártya magyar állampolgár családtagja részére” (verblijfsvergunning voor familielid van Hongaars staatsburger)
 
 
c) overeenkomstig Richtlijn 2004/38/EG afgegeven kaarten voor duurzaam verblijf
 
ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA
Kaart voor duurzaam verblijf
iFADO-code: HUN-HO-03002

 

    
– formaat: tweezijdige, geplastificeerde papieren kaart van ID-2-formaat
– eerste afgifte: 1 juli 2007
– laatste afgifte: 31 december 2012
– geldigheidsduur: maximaal 10 jaar
17.6.2014 45
Opmerking: voor EER-onderdanen en hun familieleden die een duurzaam verblijfsrecht hebben, is de kaart geldig in combinatie met een nationale identiteitskaart of een nationaal paspoort. Voor onderdanen van derde landen is de kaart alleen geldig in combinatie met een nationaal paspoort.
 
ÁLLANDÓ TARTÓZKODÁSI KÁRTYA
Kaart voor duurzaam verblijf
iFADO-code: HUN-HO-07001

 

    
– formaat: tweezijdige, geplastificeerde papieren kaart van ID-2-formaat
– eerste afgifte: 1 januari 2013
– laatste afgifte:
– geldigheidsduur: maximaal 10 jaar
 
Opmerking: voor EER-onderdanen en hun familieleden die een duurzaam verblijfsrecht hebben, is de kaart geldig in combinatie met een nationale identiteitskaart of een nationaal paspoort. Voor onderdanen van derde landen is de kaart alleen geldig in combinatie met een nationaal paspoort.
 
-   Bijzondere accreditatiekaarten afgegeven door het ministerie van Buitenlandse zaken :
Het ministerie van Buitenlandse Zaken verstrekt de volgende identiteitskaarten aan personeelsleden van buitenlandse vertegenwoordigingen. De gekleurde balk in het midden van de kaart duidt de verschillende categorieën aan:
 
a)         Blauwe balk:
 Identiteitskaarten voor diplomaten en hun gezinsleden, alsmede voor functionarissen van internationale organisaties met een diplomatieke status en hun gezinsleden.

 

   


b)      Groene balk:
 Identiteitskaarten voor leden van het technisch en administratief personeel van diplomatieke missies en hun gezinsleden, alsmede voor functionarissen van inter­nationale organisaties die een technische of administratieve functie bekleden en hun gezinsleden.

 

   
 

c)      Roze balk:
         Identiteitskaarten voor leden van consulaire vertegenwoordigingen en hun gezinsleden.

        

            
 
 
 d)      Gele balk:
         Identiteitskaarten voor leden van het dienstpersoneel van diplomatieke missies of consulaire vertegenwoordigingen of van vertegenwoordigingen van internationale organisaties en hun gezinsleden.

          

             
 
 
e)      Lichtgroene balk:
         Identiteitskaarten voor leden van vertegenwoordigingen van andere landen en internationale organisaties en hun gezinsleden, die kunnen bogen op bepaalde diplomatieke privileges en immuniteiten.

       

           
 
         
 
 
Aan de voorzijde van de identiteitskaarten staan de volgende gegevens:
 
Naam
Vertegenwoordiging
Rang
Serienummer
Geldigheidsduur
Foto
 
Aan de achterzijde staan de volgende gegevens:
 
Identiteitskaart
Geboortedatum
Adres
Noten:
1.         Noot betreffende de immuniteit
2.         Datum van indiensttreding
Ruimte voor streepjescode (er wordt nog geen streepjescode gebruikt)
Identificatienummer voor het gegevensregister.