FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

GRIEKENLAND

1.Verblijfstitels volgen het uniforme model

  • Άδεια παραμονής αλλοδαπού 

(Verblijfstitel voor vreemdelingen - afgegeven aan alle vreemdelingen die legaal in Griekenland verblijven)

  • Άδεια διαμονής ομογενών Αλβανίας (ενιαίου τύπου)  

(Verblijfstitel voor Albanese onderdanen van Griekse afkomst - geldig voor maximum tein (10) jaar en afgegeven aan Albanese burgers van Griekse afkomst en hun familieleden met het oog op verblijf en werk in Griekenland)

  • Άδεια διαμονής

[Verblijfstitel voor begunstigden van internationale bescherming-vluchtelingen (ΑΔΕΙΑ ΔΙΑΜΟΝΗΣ) met een geldigheidsduur van maximaal drie jaar]

   

2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

  •  Δελτίο Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης    

(Verblijfskaart van een familielid van een EU-burger - dit wordt afgegeven aan onderdanen van derde landen die familieleden zijn van een Grieks burger of een burger van de Europese Unie, en aan ouders van minderjarige kinderen)

  • Διαμονής Μόνιμης Διαμονής Μέλους Οικογένειας Πολίτη της Ένωσης     

 (Permanente verblijfstitel van familielid van een EU-burger - afgegeven aan onderdanen van derde landen die familieleden zijn van een Grieks burger of een burger van de Europese Unie, en aan ouders van minderjarige kinderen)

  • Άδεια παραμονής αλλοδαπού (βιβλιάριο χρώματος λευκού)     

(Verblijfstitel voor vreemdelingen (wit boekje) - afgegeven aan :

-  personen die als vluchteling erkend zijn op grond van het Verdrag van Genève van 1951

-  vreemdelingen van Griekse afkomst (met uitzondering van Albanese onderdanen)

  • Δελτίο ταυτότητας αλλοδαπού (χρώμα πράσινο)      

(Identiteitskaart voor vreemdelingen (groen) - afgegeven aan vreemdelingen van Griekse afkomst) Deze is twee of vijf jaar geldig.

         

  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα μπεζ)      

(Speciale identiteitskaart voor vreemdelingen van Griekse afkomst (beige) - afgegeven aan Albanese onderdanen van Griekse afkomst. Deze is drie jaar geldig. Hetzelfde document wordt afgegeven aan hun echtgenoten en nakomenlingen van Griekse oorsprong, ongeacht hun nationaliteit, mits de familiebanden door officiële documenten worden gestaafd)

  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς (χρώμα ροζ)      

(Speciale identiteitskaart voor vreemdelingen van Griekse afkomst (roze) afgegeven aan vreemdelingen van Griekse afkomst uit de voormalige USSR. Het heeft een onpebaalde geldigheidsduur).

       

  • Ειδικό Δελτίο Ταυτότητας Ομογενούς      

(Speciale identiteitskaart voor vreemdelingen van Griekse afkomst - deze is tien (10) jaar geldig en wordt afgegeven aan Albanese onderdanen van Griekse afkomst en hun familieleden).

 

         

 

 

 

Ειδικές Ταυτότητες της Διεύθυνσης Εθιμοτυπίας του Υπουργείου Εξωτερικών

Speciale identiteitskaarten van de Directie Protocol van het ministerie van Buitenlandse Zaken


a. Model "D" (diplomatiek personeel) (rood)
Dit document wordt afgegeven aan het hoofd en de leden van elke diplomatieke missie en hun gezinsleden (hun echtgenoten en kinderen tot achttien jaar) die houder zijn van een diplomatiek paspoort.

DIPLOMATIEK PERSONEEL


 


b. Model "A" (administratief en technisch personeel) (oranje)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het personeel van diplomatieke missies en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar) die houder zijn van een dienstpaspoort.


ADMINISTRATIEF EN TECHNISCH PERSONEEL VAN DIPLOMATIEKE VERTEGENWOORDIGINGENc. Model "S" (dienstpersoneel) (groen)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het dienstpersoneel van diplomatieke missies en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar).


DIENSTPERSONEELd. Model "CC" (consulaire functionarissen) (blauw)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het personeel van consulaire beroepsposten en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar).
CONSULAIRE AMBTENARENe. Model "CE" (consulaire ambtenaar) (hemelsblauw)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het administratief personeel van consulaire beroepsposten en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar).


CONSULAIRE WERKNEMERSf. 
Model "CH" (honoraire consulaire functionaris) (grijs)
Dit document wordt afgegeven aan honoraire consuls.


CONSULAIRE ERE AMBTENARENg. Model "IO" (internationale instelling) (donkerpaars)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het personeel van internationale instellingen en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar) die een diplomatieke status genieten.


h. Model "IO" (internationale instelling) (lichtpaars)
Dit document wordt afgegeven aan leden van het administratief personeel van internationale instellingen en hun gezinsleden (hun echtgenoten en hun kinderen tot achttien jaar)


PERSONEEL VAN INTERNATIONALE ORGANISATIES- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie