FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

FINLAND

Verblijfstitel

Een door de Finse Immigratiedienst of politie afgegeven kaart, waarmee een niet-EU burger kan bewijzen dat hij of zij een Finse verblijfstitel heeft.

    

Verblijfskaarten

Een door de politie afgegeven kaart, waarmee een niet-EU burger die gezinslid is van een EU-burger, kan bewijzen dat hij of zij het recht heeft in Finland te verblijven.

   

1.         Verblijfsvergunningen volgens het uniforme model
Afgegeven voor 1 mei 2004:
 •        Pysyvä oleskelulupa
(Permanente verblijfsvergunning) in de vorm van een sticker
Afgegeven van 1 mei 2004 tot en met 31 december 2011:
Verblijfsvergunningen zijn vergunningen voor permanent verblijf of voor een vaste termijn. Verblijfsvergunningen voor een vaste termijn worden afgegeven voor een verblijf van tijdelijke aard (vergunning voor tijdelijk verblijf) of voor een ononderbroken verblijf (vergunning voor ononderbroken verblijf).
 •        Pysyvä oleskelulupa
       Vergunning voor permanent verblijf in de vorm van een sticker met de letter P.
 •        Jatkuva oleskelulupa
       Vergunning voor ononderbroken verblijf in de vorm van een sticker met de letter A.
 •        Tilapäinen oleskelulupa
       Vergunning voor tijdelijk verblijf in de vorm van een sticker met de letter B.
Afgegeven van 1 mei 2007 tot en met 31 december 2011:
 •        EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land.
       Verblijfsvergunning met de letters P-EY
Afgegeven vanaf 1 januari 2012:
Verblijfsvergunningen zijn vergunningen voor permanent verblijf of voor een vaste termijn. Verblijfsvergunningen voor een vaste termijn worden afgegeven voor een verblijf van tijdelijke aard (vergunning voor tijdelijk verblijf) of voor een ononderbroken verblijf (vergunning voor ononderbroken verblijf).
 •        Pysyvä oleskelulupa
       Vergunning voor permanent verblijf in de vorm van een kaart met de letter P.
 •        Jatkuva oleskelulupa
       Vergunning voor ononderbroken verblijf in de vorm van een kaart met de letter A.
 •        Tilapäinen oleskelulupa
       Vergunning voor tijdelijk verblijf in de vorm van een kaart met de letter B.
 •        Europese blauwe kaart
       Verblijfsvergunning in de vorm van een kaart met de vermelding “EU:n Sininen kortti”
 •        EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land.
       Verblijfsvergunning in de vorm van een kaart met de letters P-EY (afgegeven tot en met 30   september 2013).
Afgegeven vanaf 1 oktober 2013:
EU-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen die onderdaan zijn van een derde land. Verblijfsvergunning in de vorm van een kaart met de letters P-EU.
2.         Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning
 •           Erityinen henkilökortti A, B, C ja D diplomaatti- ja konsuliedustuston sekä kansainvälisen järjestön Suomessa olevan toimielimen henkilökuntaan kuuluvalle ja hänen perheenjäsenelleen
(Speciale identiteitskaart die door het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt afgegeven aan diplomatiek, administratief, technisch en dienstpersoneel en hun gezinsleden, aan personen die in particuliere dienst zijn bij het personeel en aan personen die bij een diplomatieke missie bouw-, herstel- of onderhoudswerkzaamheden uitvoeren. Op de identiteitskaart staat de tekst “Deze kaart geeft recht op verblijf in Finland”)

 

    

 

     

 

    

 

     
 •          Oleskelulupa diplomaattileimaus, oleskelulupa virkaleimaus tai oleskelulupa ilman erityismerkintää
(Verblijfsvergunning in de vorm van een sticker die door het ministerie van Buitenlandse Zaken aan bovengenoemde personen wordt afgegeven, met de vermelding “diplomaattileimaus” (diplomatiek) of “virkaleimaus” (dienst) of zonder statusvermelding)
Afgegeven van 1 mei 2004 tot en met 29 april 2007:
 •        Pysyvä oleskelulupa
(Permanente verblijfsvergunning in de vorm van een kaart, afgegeven aan gezinsleden van burgers van de EU of de EER die onderdaan zijn van een derde land)
Afgegeven vanaf 1 mei 2004:
 •        Oleskelukortti
(Verblijfskaart afgegeven aan gezinsleden van burgers van de EU of de EER die onderdaan zijn van een derde land). Recht op permanent verblijf (“PYSYVÄ” / “PERMANENT”) of recht op verblijf voor een vaste termijn (geldigheidsperiode aangegeven).
 
      
 
 
- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie