FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

DUITSLAND

1. Verblijfstitels volgens het uniforme model

- Aufenthaltserlaubnis

(verblijfsvergunning)

 

- Niderlassungserlaubnis

(vestigingvergunning)

 

- Erlaubnis zum Daueraufenthalt-EG

(EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen)

 

- Aufenthaltsberechtigung

(recht op verblijf van onbepaalde duur)

 

NB: De ''Aufenthaltsberechtigung (recht op verblijf van onbepaalde duur)'' werd tot 1 januari 2005 volgens het uniforme model afgegeven en is onbeperkt geldig.

- Blaue Karte EU (Europese Blauwe Kaart)

- ICT-Karte

- Mobiler-ICT-Karte

 

2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

- Aufenthaltserlaubnis-EU

(EU-verblijfstitel voor familieleden van onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of van een EER-staat die geen onderdaan van een EU-lidstaat of van een EER-staat zijn)

NB: werd afgegeven tot 28.08.2007 en is maximaal vijf jaar (of onbeperkt) geldig en is daarom nog steeds in omloop.

- Aufenthaltskarte für Familienangehörige eines Unionsbürgers oder eines Staatsangehörigen eines EWR-Staates

(verblijfskaart voor familieleden van EU-burger of een onderdaan van een EER-land)

NB: wordt afgegeven sinds 28.08.2007 en vervangt de ''Aufenthaltserlaubnis-EU''

  

- Aufenthaltserlaubnis für Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft und ihre Familienenangehörigen, die nicht Staatsangehörige der Schweizerischen Eidgenossenschaft sind

(verblijfsvergunnining voor onderdanen van Zwitserland en hun familieleden die geen onderdanen zijn van Zwitserland)

 

- Aufenthaltserlaubnis für Angehörige eines Mitgliedstaates der EWG (verblijfstitel voor onderdanen van EEG-lidstaat)

(verblijfsvergunning voor onderdanen van een EG-lidstaat)

        

NB: op grond van artikel 15 van de ''Gesetz über die  allgemeine Freizügigkeit von Unionsbürgern (wet op het algemene vrije verkeer van EU-burgers) geldt een vóór 28.8.2007 afgegeven ''Aufenthaltserlaubnis - EU für Familienangehörige von Staatsangehörigen eines Mitgliedstaates der Europäischen Union oder eines EWR-Staates, die nicht Staatsangehörige eines Mitgliedstaates de EU oder des EWR sind'' (EU-verblijfsvergunning voor familieleden van onderdanen van een lidstaat van de Europese Unie of van een EER-staat die geen onderdaan van een EU-lidstaat of van een EER-staat zijn als verblijfskaart)

NB: bovenstaande verblijfsvergunningen geven als vervanging van het visum alleen recht op visumvrije binnenkomst indien zij in een paspoort zijn aangebracht, dan wel als visumverklaring bij een paspoort zijn gevoegd. Zij geven geen recht op visumvrije binnenkomst indien zij als intern document ter vervanging van een identiteitskaart zijn afgegeven.

De verblijfstitels ''Aussetzung der Abschiebung (Duldung)'' (opgeschorte uitzettingsmaatregel), alsmede ''Aufenthaltsgestattung für Asylbewerber'' (voorlopige verblijfstitel voor asielzoekers) geven evenmin recht op  visumvrije binnenkomst.

Fiktionsbescheinigung

(Voorlopig verblijfsdocument)

    

De verblijfstitel blijft alleen geldig als het derde vakje op blz.3 wordt aangevinkt. Binnenkomst alleen toegestaan in combinatie met een verlopen verblijfsvergunning of  verlopen visum voor lang verblijf.

Indien het eerste of het tweede vakje zijn aangevinkt, geeft de ''Fiktionbescheinigung'' geen recht op binnenkomst zonder visum.

 

Paspoorten voor leden van diplomatieke posten

NB: Sinds 1 augustus 2003 wordt een nieuw soort paspoort afgegeven aan leden van diplomatieke en consulaire posten. De paspoorten van vóór 1 augustus 2003 zijn niet langer geldig.

De aan elk paspoort verbonden voorrechten zijn vermeld op de achterzijde

Paspoorten voor diplomaten en hun familieleden:

Op de achterzijde voorzien van de letter "D":

Diplomatiek paspoort voor buitenlandse diplomaten:

- Protokollausweis für Diplomaten

(protocollair paspoort voor diplomaten) (vanaf 1 augustus 2003)Diplomatiek paspoort voor gezinsleden die als zelfstandige werkzaamheden verrichten:

- Protokollausweis für Diplomaten "A"

(protocollair paspoort voor diplomaten "A") (vanaf 1 augustus 2003)Diplomatiek paspoort voor diplomaten die de Duitse nationaliteit bezitten of permanent in Duitsland verblijfven:

- Protokollausweis für Diplomaten Art. 38 I WÜD

(protocollair paspoort voor diplomaten art. 38, lid 1, Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer) (vanaf 1 augustus 2003)
 

Paspoorten voor administratief en technisch personeel en hun familieleden :

Op de achterzijde voorzien van de letters "VB":

Protocollair paspoort voor buitenlands administratief en technisch personeel:

- Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protocollair paspoort voor administratief personeel) (vanaf 1 augustus 2003)Protocollair paspoort voor familieleden van het administratieve en technische personeel die als zelfstandige werkzaamheden verrichten:

- Protokollausweis für Verwaltungspersonal "A"

(protocollair paspoort voor administratief personeel "A") (vanaf 1 augustus 2003)Protocollair paspoort voor leden van het administratieve en technische personeel die de Duitse nationaliteit bezitten of permanent in Duitsland verblijfven :

- Protokollausweis für Mitglieder VB Art. 38 2 WÜD

(protocollair paspoort voor administratief personeel op grond van art. 38, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake diplomatiek verkeer) (vanaf 1 augustus 2003) 

 

Paspoorten voor leden van het dienstpersoneel en hun familieleden:

Op de achterzijde voorzien van de letters "DP":

- Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protocollair paspoort voor dienstpersoneel) (vanaf 1 augustus 2003)
 

Paspoorten voor plaatselijke personeelsleden en hun familieleden:

Op de achterzijde voorzien van de letters "OK":

- Protokollausweis für Ortskräfte

(protocollair paspoort voor plaatselijke personeels­leden) (vanaf 1 augustus 2003)

 

 
Paspoorten afgegeven aan particulier huishoudelijk personeel :

Op de achterzijde voorzien van de letters "PP":

- Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protocollair paspoort voor privaat huishoudelijk personeel) (vanaf 1 augustus 2003)Paspoorten voor leden van consulaire posten

De aan elk paspoort verbonden voorrechten zijn vermeld op de achterzijde.

Paspoorten voor consulaire ambtenaren:

Op de achterzijde voorzien van de letter "K":

Paspoort voor buitenlandse consulaire ambtenaren:

- Protokollausweis für Konsularbeamte

(protocollair paspoort voor consulaire ambtenaren (vanaf 1 augustus 2003)Paspoorten voor consulaire ambtenaren die de Duitse nationaliteit bezitten of permanent in Duitsland verblijfven :

-  Protokollausweis für Konsularbeamte "Art. 71 I WÜK"

(protocollair paspoort voor consulaire ambtenaren "art. 71, lid 1, Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen") (vanaf 1 augustus 2003) 

 

Paspoorten voor administratief en technisch personeel van consulaire beroepsposten:

Op de achterzijde voorzien van de letters "VK":

Protocollair paspoort voor buitenlands administratief en technisch personeel:

Protokollausweis für Verwaltungspersonal

(protocollair paspoort voor administratief personeel) (vanaf 1augustus 2003)Protocollaire paspoorten voor administratief en technisch personeel die de Duitse nationaliteit bezitten of permanent in Duitsalnd verblijven:

- Protokollausweis für Mitglieder VK Art. 71 II WÜK

(protocollair paspoort voor administratief personeel op grod van  art. 71, lid 2, van het Verdrag van Wenen inzake consulaire betrekkingen) (vanaf 1 augustus 2003)


 

 

Paspoorten voor dienstpersoneel van consulaire beroepsposten:


Op de achterzijde voorzien van de letters "DH":

- Protokollausweis für dienstliches Hauspersonal

(protocollair paspoort voor leden van het bedienend personeel) (vanaf 1 augustus 2003)

 
Paspoorten afgegeven aan familieleden van consulaire ambtenaren of leden van het administratief, het technisch en het dienstpersoneel:


Op de achterzijde voorzien van de letters "KF":

- Protokollausweis f. Familienangehörige (Konsulat)

(protocollair paspoort voor familieleden (consulaat) (vanaf 1 augustus 2003)


 

 


Paspoorten afgegeven aan plaatselijk personeel van consulaire beroepsposten :

Op de achterzijde voorzien van de letters "OK":

Protokollausweis für Ortskräfte

(protocollair paspoort voor lokaal personeel) (vanaf 1 augustus 2003)
 


Paspoorten afgegeven aan persoonlijk personeel van personeelsleden van consulaire beroepsposten :


Op de achterzijde voorzien van de letters "PP":

- Protokollausweis für privates Hauspersonal

(protocollair paspoort voor persoonlijk huishoudelijk personeel (vanaf 1augustus 2003)

 

Speciale paspoorten

Paspoorten voor leden van internationale organisaties en hun familieleden:


Op de achterzijde voorzien van de letters "IO":

Sonderausweis "IO"

(speciaal paspoort "IO") (vanaf 1999)

 

NB: hoofden van internationale organisaties en hun familieleden krijgen een paspoort voorzien van de letter "D"; particulier personeel van medewerkers van internationale organisaties krijgt een paspoort voorzien van de letters "PP".

Paspoorten voor inwonend huispersoneel in de zin van artikel 27, lid 1, punt 5, van de verblijfsverordening:


Op de achterzijde voorzien van de letter "S":

Sonderausweis "S" (speciaal paspoort "S") (vanaf 1.1.2005)Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie.