FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
DENEMARKEN

1. Verblijfsvergunningen die volgens het uniforme model worden afgegeven

Verblijfsvergunningen :

  • Kort C. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstlladelse (Kaart C. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die niet over een werkvergunning hoeven te beschikken)
  • Kort D. Tidsubegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse (Kaart D. Verblijfsvergunning van onbeperkte duur voor vreemdelingen die niet over een werkvergunning hoeven te beschikken)
  • Kort E. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde (Kaart E. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die geen toetemming hebben om te werken)
  • Kort F. Tidsbegrænset opholdstilladelse til flygtninge - er fritaget for arbejdstilladelse (Kaart F. Tijdelijke verblijfsverguning voor vluchtelingen - hoeven niet over een werkvergunning te beschikken)
  • Kort J. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til udlændinge (Kaart J. Tijdelijke verblijfs- en werkergunning voor vreemdelingen)
  • Kort R. Tidsbegrænset opholdstilladelse og tidsbegrænset arbejdstilladelse med kortere gyldighed end opholdstilladesen (Kaart R. Tijdelijke verblijfsvergunning en tijdelijk werkvergunning met een kortere geldigheidsduur dan de verblijfsvergunning)
  • Kort Z. Tidsbegrænset opholdstilladelse og begrænset arbejdstilladelse til studerende (Kaart Z. Tijdelijke verblijfsvergunning en beperkte werkvergunning voor studenten)

     Opholdstilladelse   Oppholdstilladelse

Vóór 20 mei 2011 gaf de Deense immigratiedienst in het paspoort aan te brengen verblijfsstickers af met de volgende opschriften :

- Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til arbejde

(Sticker B. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die geen toetemming hebben om te werken)

- Sticker C. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse

(Sticker C. Tijdelijke verblijfs- en werkvergunning)

- Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse

(Sticker H. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die niet over een werkvergunning hoeven te beschikken)

- Sticker Z. Tidsbegrænset opholds- og arbejdstilladelse til studerende

(Sticker Z. Tijdelijke verblijfs- en werkvergunning voor studenten)

Deze sticker zijn nog in omloop en zijn geldig gedurende de periode vermeld op de sticker.

     

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven verblijfsstickers :

Sinds 1 april 2008 geeft het ministerie de volgende verblijfsstickers af :

- Sticker B. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der ikke har ret til at arbejde 

(Sticker B. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die geen toestemming hebben om te werken. Afgegeven aan : diplomaten, gedetacheerd technisch en administratief personeel, gedetacheerd huishoudelijk personeel van diplomaten, personeelsleden van verglijkbare rang van internationale organisaties met kantoren in Kopenhagen. Geldig voor verblijf en voor verscheidene binnenkomsten voor de duur van de missie)

- Op sticker B, die wordt afgegeven als tijdelijke verblijfscergunning voor de Faeröer of Groenland, staat in de ruimte voor opmerkingen ''Tilladelsen gælder kun på Færøerne'' (verblijfsvergunning, alleen geldig voor de Faeröer) of ''Tilladelsen gælder kun i Grønland'' (verblijfsvergunning, alleen geldig voor Groenland). Afgeven aan diplomaten of personeel van vergelijkebare rang van de internationaleorganisaties met kantoor in Kopenhagen die voor dienstreizen van Kopenhagen naar de Faeröer of Groenland reizen en terug.

- Sticker H. Tidsbegrænset opholdstilladelse til udlændinge, der er fritaget for arbejdstilladelse.

(Sticker H. Tijdelijke verblijfsvergunning voor vreemdelingen die niet over werkvergunning hoeven te beschikken. Afgegeven aan : begeleidende familieleden van diplomaten en vangedetacheerd technisch en administraief personeel, en van personeel van vergelijkbare rang van de internationale organisaties met kantoor in Kopenhagen. Geldig voor verblijf en voor verscheidene binnekomsten voor duur van de missie)

NB : Tot 1 april 2008 gaf het ministerie van Buitenlandse Zaken niet-genummerde en deels handgeschreven, roze verblijfsstickers af :

- Sticker E : Diplomatisk visering (diplomatieke verblijfsvergunning)

  

- Sticker F : Opholdstilladelse (verblijfsvergunning)

  

- Sticker S : begeleidende familieleden die in hetzelfde paspoort staan bijgeschreven

    

- Sticker G : speciaal diplomatiek visum voor de Faeröer en Groenland

Deze stickers zijn nog in omloop en zijn geldig gedurende de periode vermeld op de sticker.

Door het ministerie van Buitenlandse Zaken afgegeven identiteitskaarten voor diplomaten, technisch en administratief personeel, huishoudelijk personeel, enz. zijn geen bewijs van een vergunning om in Denemarken te verblijven en geven de houder niet het recht het grondgebied zonder visum binnen te komen, indien een visum verplicht is.

2. Alle andere aan onderdanen van derde landen afgegeven documenten die gelijkwaardig zijn aan een verblijfsvergunning

Verblijfskaarten :

- Kort K. Tidsbegrænset opholdskort til tredjelandsstatsborgere efter EU - reglerne

(Kaart K. Tijdelijke verblijfskaart voor  onderdanen van derde landen volgens de EU-regelgeving)

- Kort L. Tidsubegrænset opholdskort til tredjelandsstatsborgere efeter EU - reglerne

(Kaart L. Verblijfskaart van onberpekte duur voor onderdanen van derde landen volgens de EU-regelgeving)

NB : Er zijn nog geldige oude verblijsvergunningen van het type B, D en H in omloop, die een ander formaat hebben. Deze kaarten zijn gemaakt van geplastificeerd papier, zijn ongeveer 9 cm x 13 Cm groot en hebben eenrasterdruk met het nationale wapen van Denemarken in het wit. De basiskleur van de kaart van het type B is beige, die van de kaart van het type D lichtbeige/roze en die van de kaart van het type H lichtpaars.

- Terugkeervergunning in de vorm van een visumsticker met landen code D

- Op verblijfsvergunningen voor de Faeröer of Groenland staat in de ruimte voor opmerkingen op de verblijfskaart of sticker : ''Tilladelsen gælder kun i Grønland'' (verblijfsvergunning, alleen geldig voor Groenland) of ''Tilladelsen gælder kun på Færøerne" (verblijsvergunning, alleen geldig voor de Faeröer). Sinds 19 mei 2011 worden geen verblijfsstickers meer afgegeven.

NB : Deze verblijfsvergunning geven de houder geen recht op toegeng tot Denemarken of andere Schengenlidstaten zonder visum (als een visum verplicht is), tenzij de verblijfsvergunning bij wijze van uitzondering ook geldig is voor Denemarken.

- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie.