FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
BELGIË

Elektronische versie van het BIVR: Kaarten A en B

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingen register – tijdelijk verblijf
Carte A: Certificat d'inscription au registre des étrangers – séjour temporaire
A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister – Vorübergehender Aufenthalt

A kaart recto     A kaart verso

Nieuw model :

    

    

    

B kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
Carte B: Certificat d'inscription au registre des étrangers
B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

B kaart recto     B kaart verso

Nieuw model :

    

    

             

 
Elektronische versie van de identiteitskaart voor vreemdelingen: Kaart C
C kaart : Identiteitskaart voor vreemdelingen
Carte C : Carte d'identité d'étranger
C Karte : Personalausweis für Ausländer

 C kaart recto     C kaart verso

Nieuw model :

    

    

    

 

Andere elektronische verblijfskaarten: Kaarten D, F, F+ en H
Opgelet: de kaarten E en E+ worden enkel uitgereikt aan EU/EER-onderdanen. Zij dienen te reizen met hun nationaal paspoort of identiteitskaart, het louter bezit van een E of E+ kaart is niet voldoende.

E kaart :

     

Carte E :

   

E karte :

         

 E+ kaart :

     

Carte E+ :

     

E+ Karte :

     

D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
Carte D: Permis de séjour de résident de longue durée – CE
D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EG
(Zelfde model als de bovenstaande A, B en C-kaarten)

Nieuw model :

      

    

    

 

H kaart : Europese blauwe kaart
Carte H : Carte bleue européenne
H Karte : Blaue Karte EU
(H-kaart, Europese blauwe kaart, afgegeven overeenkomstig artikel 7 van de Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Het is een elektronische kaart. Soort verblijf : beperkte duur. De kaart zelf is gedurende de eerste twee jaar 13 maanden geldig, nadien heeft ze geldigheidsduur van 3 jaar.)

Nieuw model :

    

    

    

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

         

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union

    

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

      

      
F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

    

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union

    

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

    


 Door de FOD Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels 

- Diplomatieke identiteitskaart (D kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité diplomatique (Carte D)

- Diplomatischer Personalausweis (D karte)
     
     D Kaart - voorzijde                    D Kaart - achterzijde
    
         
         Carte D - recto                             Carte D - verso
    
  
   D Karte - vorderansicht                D Karte - rückansicht       
    

 

 oud model, geldig tot einde geldigheidsdatum:

Diplomatieke identiteitskaart Diplomatieke identiteitskaart Carte d'identité diplomatiqueCarte d'identité diplomatique Diplomatischer Personalausweis Diplomatischer Personalausweis

 

- Consulaire identiteitskaart (C Kaart) : afgegeven met ingang 02.12.2013  

Carte d'identité consulaire (Carte C)

- Konsularer Personalausweis (C Karte)
      
     C Kaart - voorzijde                         C Kaart - achterzijde
    
         
           Carte C - recto                                 Carte C - verso
     
   
    C Karte - vorderansicht                   C Karte - rückansicht
    

oud model, geldig tot  einde geldigheidsdatum:

  Consulaire identiteitskaart     Consulaire identiteitskaart   Konsularer Personalausweis Konsularer Personalausweis

 

- Bijzondere identiteitskaart - blauw (P Kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité spéciale - couleur bleur (Carte P)
   
- Besonderer Personalausweis - blau (P Karte)
     
      P Kaart - voorzijde                     P Kaart - achterzijde
    
          
         Carte P - recto                            Carte P - verso
    
    
   P Karte - vorderansicht               P Karte -  rückansicht
    

 

oud model, geldig tot einde geldigheidsdatum:
 
Bijzondere identiteitskaart Bijzondere identiteitskaart Carte d'identité spéciale  Carte d'identité spéciale Besonderer Personalausweis Besonderer Personalausweis

 

- Bijzondere identiteitskaart - rood (S Kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité spéciale - couleur rouge (Carte S)

- Besonderer Personalausweis - rot (S Karte)

       S Kaart - voorzijde                     S Kaart - achterzijde
    
         
           Carte S - recto                                Carte S - verso
     
  
   S Karte - vorderansicht                   S Karte - rückansicht
         

oud model, geldig tot einde geldigheidsdatum:

Bijzonder identiteitskaart recto bijzonder identiteitskaart verso carte d'identité spéciale recto  carte d'identité spéciale verso Besonderer Personalausweis recto Besonderer Personalausweis verso

- Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart - rood.

- Document d'identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale - couleur rouge.

- Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweis sind, konsalurer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis - blau

         E Kaart - voorzijde                       E Kaart - achterzijde
    
          
            Carte E - recto                                Carte E - verso
    
    
     E Karte - vorderansicht                  E Karte - rückansicht
    

oud model, geldig tot einde geldigheidsdatum:

Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart - blauw of bijzondere identiteitskaart Identiteitsbewijs voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart - blauw of bijzondere identiteitskaart Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue ou d'une carte d'identité  Certificat d'identité pour les enfants âgés de moins de cinq ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue ou d'une carte d'identité Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, von privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis Identitätsnachweis für Kinder unter fünf Jahren, von privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweises sind, konsularer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis

- Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met  
  foto
  Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de
  moins de douze ans
  Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter 
  Personalausweis mit Lichtbild

identiteitsbewijs  identiteitsbewijs   Certificat d'identitéCertificat d'identité Personalausweis  Personalausweis

- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Reizigerslijst  Reizigerslijst