FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
BELGIË

Elektronische versie van het BIVR: Kaarten A en B

A kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingen register – tijdelijk verblijf
Carte A: Certificat d'inscription au registre des étrangers – séjour temporaire
A Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister – Vorübergehender Aufenthalt

A kaart recto     A kaart verso

Nieuw model van de A-kaart:

    

    

    

B kaart: Bewijs van inschrijving in het vreemdelingenregister
Carte B: Certificat d'inscription au registre des étrangers
B Karte: Bescheinigung der Eintragung im Ausländerregister

B kaart recto     B kaart verso

Nieuw model van de B-kaart:

    

    

             

 
Elektronische versie van de identiteitskaart voor vreemdelingen: Kaart C
C kaart : Identiteitskaart voor vreemdelingen
Carte C : Carte d'identité d'étranger
C Karte : Personalausweis für Ausländer

 C kaart recto     C kaart verso

Nieuw model van de C-kaart:

    

    

    

 

Andere elektronische verblijfskaarten: Kaarten D, F, F+ en H
Opgelet: de kaarten E en E+ worden enkel uitgereikt aan EU/EER-onderdanen of aan Zwitserse onderdanen. Zij dienen te reizen met hun nationaal paspoort of identiteitskaart, het louter bezit van een E of E+ kaart is niet voldoende.

E kaart :

     

Carte E :

   

E karte :

         

 E+ kaart :

     

Carte E+ :

     

E+ Karte :

     

 

Modernisering van de E en de E+ kaart vanaf mei 2021:

Om verwarring te voorkomen met de kaarten die worden afgegeven door de FO Buitenlandse Zaken is de titel van de elektronische kaarten die aan de EU-burgers worden afgegeven vanaf mei 2021, gewijzigd. De bestaande kaarten (met vorige titel en vorig model) blijven echter geldig.
Tabel van de nieuwe titels vanaf mei 2021:
Nieuwe modellen vanaf mei 2021 van de EU en EU+ kaart:
-
D kaart: EG-verblijfsvergunning voor langdurig ingezetenen
Carte D: Permis de séjour de résident de longue durée – CE
D Karte: Langfristige Aufenthaltsberechtigung – EG
(Zelfde model als de bovenstaande A, B en C-kaarten)

Nieuw model van de D-kaart :

      

    

    

 

H kaart : Europese blauwe kaart
Carte H : Carte bleue européenne
H Karte : Blaue Karte EU
(H-kaart, Europese blauwe kaart, afgegeven overeenkomstig artikel 7 van de Richtlijn 2009/50/EG betreffende de voorwaarden voor toegang en verblijf van onderdanen van derde landen met het oog op een hooggekwalificeerde baan. Het is een elektronische kaart. Soort verblijf : beperkte duur. De kaart zelf is gedurende de eerste twee jaar 13 maanden geldig, nadien heeft ze geldigheidsduur van 3 jaar.)

Nieuw model :

    

    

    

F kaart: Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

         

Carte F: Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union

    

F Karte: Aufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

      

      
F+ kaart: Duurzame verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie

    

Carte F+: Carte de séjour permanent de membre de la famille d'un citoyen de l'Union

    

F+ Karte: Daueraufenthaltskarte für Familieangehörige eines Unionsbürgers

    

M kaart:  artikel 50 VEU
M Carte: article 50 TUE 
M Karte: Artikel 50 EUV

N kaart: artikel 50 VEU Grensarbeider
N Carte: article 50 TUE - travailleur frontalier
N Karte: Artikel 50 EUV - Grenzgänger

Modernisering van de A, B, C, D, F en F+ kaart vanaf 2021: nieuwe opschriften

Nieuw formaat van de A, B, K, L-kaart vanaf 2021

 Door de FOD Buitenlandse Zaken afgegeven bijzondere verblijfstitels 

- Diplomatieke identiteitskaart (D kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité diplomatique (Carte D)

- Diplomatischer Personalausweis (D karte)
     
     D Kaart - voorzijde                    D Kaart - achterzijde
    
         
         Carte D - recto                             Carte D - verso
    
  
   D Karte - vorderansicht                D Karte - rückansicht       
    

 

- Consulaire identiteitskaart (C Kaart) : afgegeven met ingang 02.12.2013  

Carte d'identité consulaire (Carte C)

- Konsularer Personalausweis (C Karte)
      
     C Kaart - voorzijde                         C Kaart - achterzijde
    
         
           Carte C - recto                                 Carte C - verso
     
   
    C Karte - vorderansicht                   C Karte - rückansicht
    

 

- Bijzondere identiteitskaart - blauw (P Kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité spéciale - couleur bleur (Carte P)
   
- Besonderer Personalausweis - blau (P Karte)
     
      P Kaart - voorzijde                     P Kaart - achterzijde
    
          
         Carte P - recto                            Carte P - verso
    
    
   P Karte - vorderansicht               P Karte -  rückansicht
    

  

- Bijzondere identiteitskaart - rood (S Kaart) : afgegeven met ingang van 02.12.2013

- Carte d'identité spéciale - couleur rouge (Carte S)

- Besonderer Personalausweis - rot (S Karte)

       S Kaart - voorzijde                     S Kaart - achterzijde
    
         
           Carte S - recto                                Carte S - verso
     
  
   S Karte - vorderansicht                   S Karte - rückansicht
         

- Identiteitsbewijs E voor kinderen, die de leeftijd van vijf jaar nog niet hebben bereikt, van een bevoorrecht vreemdeling dewelke houder is van een diplomatieke identiteitskaart, consulaire identiteitskaart, bijzondere identiteitskaart, blauw of bijzondere identiteitskaart - rood.

- Document d'identité E pour les enfants âgés de moins de 5 ans des étrangers privilégiés titulaires d'une carte d'identité diplomatique, d'une carte d'identité consulaire, d'une carte d'identité spéciale - couleur bleue ou d'une carte d'identité spéciale - couleur rouge.

- Identitätsdokument E für Kinder unter fünf Jahren, für privilegierte Ausländer, die Inhaber eines diplomatischen Personalausweis sind, konsalurer Personalausweis, besonderer Personalausweis - rot oder besonderer Personalausweis - blau

         E Kaart - voorzijde                       E Kaart - achterzijde
    
          
            Carte E - recto                                Carte E - verso
    
    
     E Karte - vorderansicht                  E Karte - rückansicht
    

- Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met  foto
  Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de moins de douze ans
  Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter 
  Personalausweis mit Lichtbild

identiteitsbewijs  identiteitsbewijs   Certificat d'identitéCertificat d'identité Personalausweis  Personalausweis

- Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie

Reizigerslijst  Reizigerslijst