FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

LIECHTENSTEIN

Liechtensteinse verblijfstitels voor EU / EER en Zwitserse burgers

 • Bewilligung in Briefform (BiB) (vergunning in briefvorm)

(vergunning voor werk op dagelijkse of wekelijkse basis, geldigheid : maximaal 180 dagen per periode)

       

 • Aufenthaltstitel L (Kurzaufenthaltsbewilligung)

(vergunning voor kort verblijf, geldigheid : maximaal 12 maanden)

    

 • Aufenthaltstitel B (Aufenthaltsbewilligung)

(vergunning voor lang verblijf, geldigheid : maximaal 5 maanden)

     

 • Aufenthaltstitel C (Niederlassungsbewilligung)

(vergunning voor permanent verblijf, controletermijn : maximaal 5 jaar)

    

 •  Aufenthaltstitel D (Daueraufenthaltsbewilligung)

(vergunning voor permanent verblijf, geldigheid van controletermijn : maximaal 10 maanden)

    

Liechtensteinse verblijfstitels voor onderdanen van derde landen

1. Verblijfstitels volgens uniform model evereenkomstig Verordening (EG) nr.1030/2002

    

 • Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

(vergunning voor kort verblijf, geldigheid : ten minste 3 maanden, maximaal 12 maanden)

 • Aufenthaltstitel B für Drittstaatsangehörige

(vergunning voor lang verblijf, geldigheid : maximaal 12 maanden)

 • Aufenthaltstitel C für Drittstaatsangehörige

(vergunning voor permanent verblijf, geldigheid van controletermijn : maximaal 3 jaar)

2. Verblijfstitels voor gezinsleden van EU / EER of Zwitserse burgers die onderdaan zijn van een derde land (recht van vrij verkeer) :

 • Aufenthaltstitel L für Drittstaatsangehörige

(vergunning voor kort verblijf voor gezinsleden van EU /EER of Zwitserse burgers die onderdaan zijn van een derde land (recht van vrij verkeer), geldigheid : maximaal 12 maanden

 • Aufenthaltstitel B Drittstaatsangehörige

(vergunning voor kort verblijf voor gezinsleden van EU / EER of Zwitserse burgers die onderdaan zijn van een derde land (recht van vrij verkeer), geldigheid : maximaal 5 jaar)

 • Aufenthatstitel C für Drittstaatsangehörige

(permanente verblijfsvergunning voor gezinsleden van Zwitserse burgers die onderdaan zijn van een derde land (recht van vrij verkeer), validity controletermijn : maximaal 5 jaar)

    

 • Aufenthaltstitel D für Drittstaatsangehörige

(permanente verblijsvergunning voor gezinsleden van EU / EER-burgers die onderdaan zijn van een derde land (recht van vrij verkeer), validity controletermijn : maximaal 10 jaar)

Reizigerslijst voor schoolreizen binnen de Europese Unie.