FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

ZWITSERLAND

In de Zwitserse vreemdelingenwet van 16 december 2005 (RS 142.20) wordt bepaald dat vreemdelingen over voldoende financiële middelen dienen te beschikken voor hun verblijf.

 Hiervoor worden echter geen nadere voorschriften gegeven. De bestuurlijke praktijk is de volgende :

-  vreemdelingen die zelf de kosten van hun verblijf in Zwitserland dragen, moeten aantonen dat zij over ongeveer 100 CHF per dag beschikken. Studenten die zich als zodanig kunnen legitimeren  door middel van een geldige studentenkaart, moeten over ongeveer 30 CHF per dag beschikken ;

-  vreemdelingen die bij een particulier verblijven, kunnen aantonen dat zij over voldoende middelen van bestaan beschikken door middel van een garantstellingsverklaring van de gastheer/gastvrouw in Zwitserland. De bevoegde autoriteit geeft een verklaring af over de solvabiliteit van de gastheer/gastvrouw. De garantstellingsverklaring omvat niet-gedekte kosten die ten laste komen van de samenleving en honoraria van particuliere verleners van medische zorg tijdens het verblijf van de vreemdeling, dat wil zeggen kosten van levensonderhoud, kosten van ongevallen, ziektekosten en kosten van de terugreis ; dit houdt in dat een onherroepelijke schuldbekentenis wordt aangegaan voor een bedrag van 30.000 CHF. Een garantstellingsverklaring kan worden afgegeven door meerderjarige staatsburgers van Zwitserland of Liechtenstein die in een van deze staten woonachtig zijn, meerderjarige houders van een geldige Zwitserse verblijfsvergunning (uitsluitend verblijfsvergunning B) of vestigingsvergunning, en rechtspersonen die in het handelsregister zijn ingeschreven.