FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       S P A N J E
 
Artikel 1 van besluit PRE/1282/2007 van 10 mei 2007 betreffende de financiële middelen waarover vreemdelingen moeten beschikken om Spanje binnen te komen, bepaalt dat het te bewijzen bedrag ten minste 10 % bedraagt van het wettelijke bruto minimumloon in euro of een wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt, vermenigvuldigd met het aantal dagen van het geplande verblijf in Spanje en met het aantal reizigers dat ten laste van de aanvrager komt.
 
Koninklijk besluit 817/2021 van 28 september 2021 tot vaststelling van het wettelijk minimumloon, bekendgemaakt in Staatsblad nr. 233 van 29 september 2021, stelt met ingang van 1 september 2021 het minimumloon vast op 32,17 EUR per dag of 965 EUR per maand, naargelang het loon per dag of per maand wordt vastgesteld.
Overeenkomstig de bijwerking van het bedrag van het minimumloon bij Koninklijk Besluit 817/2021 van 28 september 2021 moeten vreemdelingen die voornemens zijn het nationale grondgebied binnen te komen, steeds bewijzen dat zij beschikken over een minimumbedrag van 96,50 EUR per persoon per dag dat zij voornemens zijn in Spanje te verblijven, met een minimum van 868,50 EUR of het wettelijk gelijkwaardig bedrag in buitenlandse munt, op voorwaarde dat de ambtenaren die belast zijn met de controle op de binnenkomst op het Spaanse grondgebied hun daarom verzoeken, en onder de voorwaarden van voornoemd besluit.