FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
SLOWAKIJE
De financiële middelen die nodig zijn om de kosten te dekken van het verblijf van een onderdaan van een derde land op het grondgebied van de Slowaakse Republiek zijn vastgesteld op 56 EUR per persoon per dag van verblijf, overeenkomstig artikel 4 van Wet nr.48/2002 Coll. betreffende het verblijf van vreemdelingen en de wijziging van bepaalde wetten, zoals gewijzigd.
Het bedrag van 56 EUR is opgebouwd uit de volgende bedragen :
  • a)  30 EUR voor accommodatie;
  • b)  4 EUR voor ontbijt;
  • c)  7,5 EUR voor middagmaal;
  • d)  7,5 EUR voor avondmaal;
  • e)  7 EUR zakgeld  

 Indien de kosten in verband met het verblijf van een onderdaan van een derde land op het grondgebied van de Slowaakse Republiek gedeeltelijk zijn gedekt, zal hiermee rekening worden gehouden.

Een geldig alternatief voor de financiële middelen is een door een politiedienst gecertificeerde uitnodiging.