FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
SLOWAKIJE
In artikel 1, lid 1, van Uitvoeringsbesluit nr. 499/2011 van het Slowaakse ministerie van Binnenlandse Zaken tot vaststelling van het bedrag van de financiële middelen die nodig zijn om de kosten van het verblijf van een derdelander in Slowakije te dekken, wordt het bedrag vastgesteld op 56 EUR per persoon per dag.
 
Het bedrag van 56 EUR omvat:
 
a)    30 EUR voor accommodatie;
b)   4 EUR voor een ontbijt;
c)    7,50 EUR voor een middagmaal;
d)   7,50 EUR voor een avondmaal;
e)    7 EUR zakgeld.
 
Indien de kosten van het verblijf van een derdelander in Slowakije gedeeltelijk worden gedekt, zal daarmee rekening worden gehouden bij de grenscontrole.
 
Het bedrag van 56 EUR per persoon per dag kan worden vervangen door een gewaarmerkte uitnodiging als bedoeld in artikel 19 van Wet nr. 404/2011 betreffende het verblijf van vreemdelingen en tot wijziging van andere wetten, zoals gewijzigd, of door een gastovereenkomst als bedoeld in artikel 26b van Wet nr. 172/2005 betreffende de organisatie van staatssteun voor onderzoek en ontwikkeling, zoals gewijzigd.