FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
SLOVENIË

Overeenkomstig artikel 2 van de uitvoeringsbepalingen van de verordening (EG) tot vaststelling van een communautaire code betreffende de overschrijding van de grenzen door personen (Schengengrenscode) (Uradni List RS (UL RS; Staatsblad van de Republiek Slovenië) nr. 29/07), zijn de vereiste bestaansmiddelen vastgesteld waarover onderdanen van derde landen die Slovenië binnenkomen, moeten beschikken, zowel voor de duur van het verblijf in Slovenië als voor de terugreis naar het land van oorsprong of voor de doorreis naar een derde staat.

 

Als afdoend bewijs voor het bestaan van de vereiste bestaansmiddelen moet een onderdaan van een derde land aantonen dat hij over het voorgeschreven bedrag beschikt in de vorm van contant geld, reischeques, internationaal erkende debet- of kredietkaarten, kredietbrieven of een ander geverifieerd bewijs van het bestaan van deze middelen Slovenië.

 

Indien de onderdaan van een derde land niet beschikt over gewaarborgde bestaansmiddelen (zoals een borgstelling, een garantstellingsverklaring of een bewijs van betaalde accommodatie in het kader van een toeristisch arrangement), worden de vereiste bestaansmiddelen vastgesteld op basis van de dagvergoeding.

 

In Slovenië bedraagt de dagvergoeding voor individuele personen 70 EUR.

 

Het vereiste bedrag voor een minderjarige die door zijn ouders of zijn wettige vertegenwoordiger wordt vergezeld, is 50 % van het hierboven voorgeschreven bedrag.