FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

BULGARIJE (niet-Schengen, enkel ter informatie)

In overeenstemming met artikel 19, punt 5, van de instructie inzake de voorwaarden en procedures voor de afgifte van visa, goedgekeurd bij Decreet nr.97 van de Ministerraad van 11 mei 2002, dient elke vreemdeling die een aanvraag voor een Bulgaars inreisvisum indient, aan te tonen dat hij beschikt over middelen van bestaan ten belope van ten minste 50 euro per dag, doch niet minder dan 500 euro in totaal. Over dit bedrag dient de vreemdeling ook te kunnen beschikken bij de inreis in de Republiek Bulgarije, tenzij hij in het bezit is van een bewijs van vooruitbetaling van toeristische diensten in Bulgarije.