FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
PORTUGAL
Met het oog op binnenkomst en verblijf op het Portugese grondgebied dienen vreemdelingen over betaalmiddelen ter waarde van onderstaande bedragen te beschikken:
 
  •  75 EUR — voor elke binnenkomst;
  •  40 EUR — voor elke verblijfsdag
 
Deze bedragen kunnen worden kwijtgescholden, indien de vreemdeling aantoont gedurende zijn verblijf over kost en inwoning te kunnen beschikken.