FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

LIECHTENSTEIN

De refenrentiebedragen vereist voor het overschrijden van de buitengrens zijn op de navolgende wijze door de nationale autoriteiten vastgesteld.

Een onderdanen van een derde land die de kosten van zijn verblijf in Liechtenstein self draagt, dient aante tonen dat hij over ongeveer 100 CHF per dag beschikt. Een student (in het bezit van een geldige studentenpas) dient over ongeveer 30 CHF te beschikken.

Een onderdaan van een derde land die bij particulieren verblijft, kan aantonen over de benodigde middelen te beschikken door middel van een door de gastheer of -vrouw in Liechtenstein ondertekende garantstelling (''Verpflichtunserklärung''). De verantwoordelijke autoriteit (Bureau Vreemdelingen en paspoorten, ofwel het ''Auslander- und Passamt'') geeft een verklaring af over de financiële positite van de gastheer of -vrouw. De garantstelling geldt voor de niet-gedekte kosten ten laste van de openbare of particuliere zorgaanbieders gedurende het verblijf van de onderdaan van een derde land, namelijk de kosten voor levensonderhoud en de kosten in verband met ongevallen, ziekte of terugkeer. De garantsteller stelt zich onvoorwaardelijk aansprakelijk voor een bedrag van 30 000 CHF. Als garantsteller kan optreden :

  • elke Zwitserse of Lichtensteinse meerdejarige burger die in een van beide landen woont,
  • elke meerderjarige die in het bezit is van een verblijfvergunning (''Aufenthaltsbewilligung'')
  • of een pemanente verblijfsvergunning (''Niederlassungsbewilligung'')
  • evenals elke rechtspersoon die is ingeschreven in het handelsregister.