FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
LETLAND          

Overeenkomstig de Immigratiewet kan een vreemdeling alleen de Republiek Letland binnenkomen en er verblijven indien hij bewijst over de vereiste middelen van bestaan te beschikken.

Het vereiste minimumbedrag is 14 EUR per dag verblijf.

Indien in het elektronische gegevensbestand '' uitnodigingen'' of het door het Bureau Burgeschap en Migratiezaken afgegeven formulier ''lelügums vïzas piepräšani / Uitnodiging voor het aanvragen van een visum'' is vermeld, dat de gastheer de uitgaven in verband met de binnenkomst en het verblijf van de vreemdeling in de Republiek Letland zal dragen, behoeft de vreemdeling geen documenten over te leggen waaruit blijkt dat hij over de vereiste middelen van bestaan beschikt.

In voorkomend geval moet de vreemdeling bewijzen dat hij over voldoende financiële middelen beschikt om het voorgenomen verblijf te betalen en/of dat hij, wanneer hij met een particulier voertuig reist, over voldoende financiële middelen beschikt om de voor de reis benodigde brandstof te kopen.