FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
HONGARIJE
In de vreemdelingenwetgeving is een richtbedrag bepaald: krachtens Decreet nr. 25/2001 (XI. 21.) van de minister van Binnenlandse Zaken is voor elke binnenkomst thans een bedrag van ten minste 10.000 HUF vereist.
 
Krachtens artikel 5 van de Vreemdelingenwet (Wet XXXIX van 2001 betreffende de binnenkomst en het verblijf van vreemdelingen) kunnen de voor binnenkomst en verblijf vereiste middelen van bestaan aannemelijk worden gemaakt door overlegging van:
 
  Hongaarse valuta, vreemde valuta of andere betaalmiddelen dan contant geld (bv. cheque, kredietkaart, enz.),
 
  Een geldige uitnodiging van een Hongaars onderdaan, een vreemdeling die houder is van een verblijfsvergunning of vestigingsvergunning dan wel een juridische eenheid, mits degene die de vreemdeling uitnodigt, verklaart de kosten van huisvesting, logies, ziekte en terugkeer (repatriëring) te zullen dragen. De uitnodiging dient vergezeld te gaan van een officiële goedkeuring van de bevoegde vreemdelingeninstantie,
 
  Bevestiging van een via een reisbureau gereserveerd en vooraf betaald logies met vol pension (voucher),
 
  Andere geloofwaardige bewijsstukken.