FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
GRIEKENLAND
In Gezamenlijk ministerieel besluit nr. 3021/22/10f d.d. 24 december 2007 is de hoogte bepaald van de middelen van bestaan waarover vreemdelingen die het Griekse grondgebied wensen binnen te komen — met uitzondering van onderdanen van lidstaten van de Europese Gemeenschappen — dienen te beschikken.
 
Krachtens dit ministerieel besluit is voor binnenkomst op het Griekse grondgebied van onderdanen van niet-lidstaten van de Europese Unie een bedrag vastgesteld van 50 euro per dag per persoon in vreemde valuta, en een minimumbedrag van 300 euro voor een verblijf van maximaal vijf dagen.
 
Voor een minderjarige vreemdeling worden de bovenstaande bedragen met 50% verminderd.
 
Ten aanzien van onderdanen van landen die Griekse onderdanen verplichten tot het wisselen van deviezen aan de grenzen, wordt om redenen van wederkerigheid dezelfde maatregel toegepast.