FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
FINLAND
Krachtens de Vreemdelingenwet (301/2004, paragraaf 11) moet een vreemdeling bij binnenkomst bewijzen dat hij/zij beschikt over voldoende middelen van bestaan, rekening houdend met de duur van het voorgenomen verblijf en de terugkeer naar het land van herkomst, of over voldoende middelen voor de doorreis naar een derde land waar hij/zij met zekerheid zal worden toegelaten, dan wel dat hij/zij dergelijke middelen op wettige wijze kan verkrijgen. Of voldoende middelen beschikbaar zijn, wordt per geval beoordeeld. Naast de middelen, of biljetten, die nodig zijn voor het vertrek en het logies tijdens het verblijf, wordt ongeveer 30 EUR per dag noodzakelijk geacht, afhankelijk van de getroffen regelingen voor logies en het eventueel hebben van een sponsor.