FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

CYPRUS (niet-Schengen, enkel ter informatie)

Overeenkomstig de vreemdelingen- en immigratiereglementen (Reglement 9, 2, B) beslissen de immigratiefunctionarissen aan de grenzen over de binnenkomst van vreemdelingen met het oog op een verblijf van tijdelijke duur in de Republiek, op grond van de algemene of specifieke instructies van de minister van Binnenlandse Zaken dan wel de hierboven bedoelde regelingen. De immigratiefunctionarissen aan de grenzen nemen per geval een beslissing over de binnenkomst, rekening houdend met het doel en de duur van het verblijf, eventuele hotelreserveringsbewijzen dan wel uitnodigingen van personen die regelmatig op Cyprus verblijven.