FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

BELGIË

Vanaf 01/01/2015

In de wet is bepaald dat de beschikbaarheid van voldoende middelen van bestaan dient te worden aangetoond.

De bestuurlijke praktijk is de volgende:

  • Bij een particulier verblijvende vreemdeling : voor elke dag van het voorgenomen verblijf over ca. 45 EUR per vreemdeling beschikken.
  • In een hotel verblijvende vreemdeling : voor elke dag van het voorgenomen verblijf over ca. 95 EUR per vreemdeling beschikken.

Het bewijs van voldoende middelen van bestaan wordt geleverd door één of meerdere van de volgende middelen :

  • Een toezegging tot tenlateneming, welke door de in België woonachtige gastheer van de vreemdeling is ondertekend en door het gemmentebestuur van zijn woonplaats is gelegaliseerd. De toezegging tot tenlasteneming heeft betrekking op de verblijfskosten en de kosten voor gezondheidszorg, logiesverstrekking en teruggeleiding van de vreemdeling, indien deze daar zelf niet toe in staat zou zijn, teneinde te voorkomen dat deze kosten door de overheid dienen te worden gedragen. De toezegging dient door een  kredietwaardig persoon te zijn ondertekend en, indien het om een vreemdeling gaat, vergezeld te zijn van een verblijfs- of vestigingstitel. Gedetailleerde informatie over de procedure vindt men terug op het standaarddocument '' Verbintenis tot Tenlasteneming'' (bijlage 3 bis)
  • Cash geld
  • Bank- en / of kredietkaarten en Pre-paidkaarten waarmee in belgië  op een legale wijze liquide middelen kunnen worden afgehaald
  • Reischeques

Bovendien dient de betrokkene in het merendeel der gevallen een terugkeerticket te kunnen voorleggen waarmee hij naar zijn land van origine of zijn land van woonplaats terugreist, of in voorkomend geval een doorreisticket naar een Extra-Schengen bestemming te kunnen voorleggen.