FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Vrijstelling van de visumplicht voor ambtenaren van specifieke organisaties

J= Ja

N= Nee

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO(1) CH  
Verenigde Naties   J J J  J(4) J J(6)  J J(3)  J N J(2)   Verenigde Naties
Noord-Atlantische Verdragsorganisatie   J     J N      N    J (7)  Noord-Atlantische Verdragsorganisatie
 Raad van de Douanesamenwerking   J       N      N       Raad van de Douanesamenwerking
 Raad van Europa  J(5)                     N      J    J   Raad van Europa

- Algemene opmerkingen :

(1)  Noorwegen : Noorwegen stelt de volgende personen en hun echtgenoten / partners en afhandkelijke kinderen vrij van de visumplicht :

  • a) vertegenwoordigers van de VN;
  • b) ambtenaren in vast dienstverband van de VN of een gespecialiseerde organisatie van de VN;
  • c) rechters bij het Internationale Gerechtshof en ambtenaren bij het secretariaat van het Hof;
  • d) andere personen die optreden namens een gespecialiseerde organisatie van de VN of het Hof;
  • e) vreemdelingen met een VN-laissez-passer (afgegeven overeenkomstig de speciale overeenkomst met de VN).

  - Verenigde Naties :

De bezitters van een laissez-passer van de Verenigde Naties zijn vrijgesteld van de visumplicht zoals in de tabel aangegeven per lidstaat.

(2) Zweden : de vrijstelling van de visumplicht voor de Verenigde Naties geldt voor ambtenaren van de Verenigde Naties op dienstreis die zijn voorzien van een certificaat van de Verenigde Naties waaruit de dienstreis blijkt.

(3) De Republiek Cyprus verlangt geen visum van houders van een hemelsblauw of rood VN-laissez-passer. Voor houders van een wit laissez-passer (vluchtelingen) is een visum verplicht. (Opmerking: Cyprus behoort niet tot de Schengenzone - enkel ter informatie.)

(4) Griekenland verlangt geen visum van houders van een rood ou hemelsblauw VN-laissez-passer. Voor houders van een wit laissez-passer (vluchtelingen) is een visum verplicht.

(5) - Raad van Europa :

De houders van een laissez-passer uitgereikt door de secretaris-generaal van de Raad van Europa zijn voor de Benelux van de visumplicht vrijgesteld als aangegeven in de tabel

      - Internationale Douaneraad :

De houders van een laissez-passer uitgereikt door de secretaris-generaal van de Internationale Douaneraad zijn voor de Benelux van de visumplicht vrijgesteld als aangegeven in de tabel.

(6) De houders van een blauw of rood laissez-passer van de Verenigde Naties zijn vrijgesteld van de visumplicht voor Frankrijk.

(7) for americian and canadian soldiers, only  in combination with a national passport/other, namely Leave Order