FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Identiteitskaart

Zie PDF bijlage onderdaan deze pagina .

 
Opgelet! Enkel de eerste afbeelding links met vermelding "Latvijas" wordt verstrekt aan Letse burgers en is geldig als identiteitsdocument. De andere twee documenten (midden en rechts) zijn niet geldig als identiteitsdocument.

Paspoort

Gewoon paspoort (blauwe kaft).

De drager van dit paspoort heeft steeds de Letse nationaliteit. De vermelding in de rubriek "Pilsoníba / Nationality (of "Pilsoníba Citizenship" in oudere versie) verwijst naar de afkomst van de drager.  

Kaft                                   Identiteitspagina