FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Nieuw model identiteitskaart:

Nerderlandstalige versie

Identiteitskaart Identiteitskaart

 Franstalige versie

Carte d'identitéCarte d'identité

Nieuw model identiteitskaart

   

  

 

Identiteitskaart voor Belgen die niet in België resideren

 

Voorlopige Identiteitskaart van Belg (Nederlandstalige versie)

 

Voorlopige Identiteitskaart van Belg (Franstalige versie)

 

 Voorlopige Identiteitskaart van Belg (Duitstalige versie)

 

- Door een Belgisch gemeentebestuur aan een kind beneden de 12 jaar afgegeven identiteitsbewijs met foto
- Certificat d'identité avec photographie délivré par une administration communale belge à un enfant de
  moins de douze ans
- Von einer belgischen Gemeindeverwaltung einem Kind unter dem 12. Lebensjahr ausgestellter  
  Personalausweis mit Lichtbild

   

 Kids -ID

Kids-ID recto Kids-ID recto Kids-ID verso