FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Voorafgaande opmerking:
Visumplichtige onderdanen van derde landen, die in het bezit zijn van een geldige "Verblijfskaart van een familielid van een burger van de Unie", afgeleverd door een Schengen- of een EU-staat, zijn hierdoor vrijgesteld van de visumplicht (toepassing van Richtlijn 2004/38).

België
Bulgarije
Cyprus
Denemarken
Duitsland
Estland
Finland
Frankrijk
Griekenland
Hongarije
Ierland
Ijsland
Italië
Kroatië
Letland
Liechtenstein
Litouwen
Luxemburg
Malta
Nederland
Noorwegen
Oostenrijk
Polen
Portugal
Roemenië
Spanje
Slovenie
Slowakije
Tsjechië
Verenigd Koninkrijk
Zweden
Zwitserland