FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

In toepassing van art5.§1,a);b),c) N)810/2009 van het Europees Parlement en de Raad van 13 juli 2009, bij het creëren van een algemene visumcode (VISUMCODE) die is opgesteld als volgt "Voor het onderzoeken van en het nemen van een beslissing over aanvragen bevoegde lidstaat

1. De lidstaat die bevoegd is voor het onderzoeken van en het nemen van een beslissing over een aanvraag voor een eenvormig visum is:

a) de lidstaat op het grondgebied waarvan de enige bestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen;

b) indien het bezoek meer dan een bestemming omvat, de lidstaat op het grondgebied waarvan de hoofdbestemming van het (de) bezoek(en) is gelegen qua duur of doel van het verblijf, of

c) indien geen hoofdbestemming kan worden vastgesteld, de lidstaat waarvan de aanvrager voornemens is de buitengrens te overschrijden om het grondgebied van de lidstaten binnen te komen."

  Voorbeelden

 a)    U reist naar België voor een familiebezoek van maximum 90 dagen waarna u opnieuw terugreist naar uw thuisland. U heeft uw aanvraag gericht aan het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek , bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt.

b)     U wenst familie te bezoeken zowel in België als in Frankrijk. In het geval dat uw hoofdverblijf zich voltrekt in België dient u uw aanvraag te richten tot het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek, bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt. Zelfs indien u eveneens een kort verblijf beoogt in Frankrijk.

c)   U wenst familie te bezoeken zowel in België, Frankrijk en Spanje. U wenst uw verblijfsduur gelijk te verdelen tussen elke bestemming zonder de maximale verblijfsduur van 90 dagen te overschrijden (30 dagen in België, 30 dagen in Frankrijk en 30 dagen in Spanje). In dit geval dient u uw aanvraag te richten tot het land waar u uw eerste binnenkomst op het Schengengrondgebied zal voltrekken (bijvoorbeeld: u wenst uw reis te starten in België , u dient uw aanvraag te richten tot het Belgisch(e) Consulaat of Ambassade in uw thuisland of bij gebrek, bij een diplomatieke vertegenwoordiging van een andere Schengenstaat die België vertegenwoordigt.)