FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       


Lijst van verblijfstitels die de houder machtigen tot doorreis via de luchthavens van lidstaten zonder dat een luchthaventransitvisum vereist is

ANDORRA :

 • Tarjeta provisional de estancia y de trabajo (voorlopige verblijfs- en arbeidskaart) (wit). Wordt voor seizoensarbeid afgegeven; de geldigheidsduur hangt van de lengte van de arbeidsovereenkomst af, maar is korter dan zes maanden. Niet verlengbaar;
 • Tarjeta de estancia y de trabajo (verblijfs- en arbeidskaart) (wit). Wordt voor zes maanden afgegeven en kan met nog eens één jaar worden verlengd;
 • Tarjeta de estancia (verblijfskaart) (wit). Wordt voor zes maanden afgegeven en kan met nog eens één jaar worden verlengd ;
 • Tarjeta temporal de residencia (tijdelijke verblijfskaart) (roze). Wordt voor één jaar afgegeven en kan tweemaal voor een jaar worden verlengd;
 • Tarjeta ordinaria de residencia (gewone verblijfskaart) (geel). Wordt voor drie jaar afgegeven en kan met nog eens drie jaar jaar worden verlengd;
 • Tarjeta privilegiada de residencia (bevoorrechte verblijfskaart) (groen). Wordt voor vijf jaar afgegeven en kan telkens voor eenzelfde duur worden verlengd;
 • Autorización de residencia (verblijfsautorisatie) (groen). Wordt voor één jaar afgegeven en kan telkens met drie jaar worden verlengd;
 • Autorización temporal de residencia y de trabajo (tijdelijke verblijfs- en arbeidsautorisatie) (roze). Wordt voor twee jaar afgegeven en kan met twee jaar worden verlengd;
 • Autorización ordinaria de residencia y de trabajo (gewone verblijfs- en arbeidsautorisatie) (geel). Wordt voor vijf jaar afgegeven;
 • Autorización privilegiada de residencia y de trabajo (bevoorrechte verblijfs- en arbeidsautorisatie) (groen). Wordt voor tien jaar afgegeven en kan telkens voor eenzelfde duur worden verlengd.

CANADA :

 •  Permanent Resident Card (permanente verblijfsvergunning, plastic card)

JAPAN :

 • Re-entry permit to Japan (vergunning tot hernieuwde binnenkomst in Japan)

SAN MARINO :

 • Permesso di soggiorno ordinario (validità illimitata) gewone verblijfsvergunning (onbeperkte geldigheid);
 • Permesso di soggiorno continuativo speciale (validità illimitata) pemanente bijzondere verblijfsvergunning (onbeperkte geldigheid);
 • Carta d'identità di San Marino (validità illimitata) identiteitskaart van San Marino (onbeperkte geldigheid).

VERENIGDE STATEN :

 • Form I-551 Permanent resident card (permanente verblijfstitel - 2 tot 10 jaar geldig);
 • Form I-551 Alien registration receipt card (bevestiging registratie vreemdelingen - 2 tot 10 jaar geldig);
 • Form I-551 Alien registration receipt card (bevestiging registratie vreemdelingen - onbeperkte geldigheid);
 • Form I-327 Re-entry document (document voor hernieuwde binnenkomst - twee jaar geldig - afgegeven aan houders van een I-551);
 • Resident alien card (verblijfstitel voor vreemdelingen - geldigheidsduur van twee tot tien jaar, dan wel onbeperkt; dit document is slechts toereikend wanneer het verblijf buiten de Verenigde staten niet langer dan één jaar heeft bedragen).
 • Permit to re-enter (vergunning tot hernieuwde inreis met een geldigheidsduur van twee jaar. Dit document is slecht toereikend wanneer het verblijf buiten de Verenigde Staten niet langer dan twee jaar heeft bedragen.)
 • Valid temporary residence stamp in een geldig paspoort (geldig stempel voor tijdelijk verblijf - één jaar geldig vanaf de afgiftedatum).