FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       


Lijst van derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een luchthavenstransitvisum wanneer zij door de internationale transitzones van luchthavens op het grondgebied van de lidstaten reizen.

Opmerking: Cyprus maakt geen deel uit van de Schengenzone. Cyprus is daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

Uitzonderingen: Zie Visum >> Visumplichtig >> type A >> Deel 3 van deze website.

  BE(1) CZ DK DE EE EL ES(2) FR(3) IT CY LV LT(4)

 LU (5)

HU MT  NL(6) AT PL PT SI SK FI SE IS NO CH(7)  
Armenië   X (27)                                                  Armenië
Angola               X(28)                                     Angola
Algerije   X(30)                                                  Algerije
Centraal-Afrikaanse Republiek                                                   Centraal-Afrikanse Republiek
 Congo (Brazzaville)            X(20)  X(22)  X                                       Congo Brazzaville
 Cuba   X(26)          X(21)                X (19)     x(32)                 Cuba
 Djibouti             X                                          Djibouti
 Dominicaanse Republiek  X(14)              X(16)                                      Dominicaanse Republiek
 Egypte    X                                                  Egypte
Filippijnen                X                                     Filippijnen
Gambia             X(17)                                        Gambia
 Guinée  X           X(8)                                   Guinée
Guinée-Bissau  X            X                 X                      Guinée-Bissau
Haïti                                                   Haïti 
   BE(1)  CZ  DK  DE  EE  EL  ES(2) FR(3)   IT  CY  LV  LT(4)  LU(5)  HU  MT  NL(6)  AT  PL  PT  SI SK   FI SE  IS  NO   CH(7)  
India      X                                            India
Ivoorkust              X X                                      Ivoorkust
Jemen  X(34)         X(31)                  X(33)                      Jemen
Jordanië       X(10)                                               Jordanië
Kameroen           X(20)   X(18) X                                      Kameroen
Kirgizië                                                      Kirgizië
Libanon                                                  Libanon
Liberia                                                     Liberia
 Libië                                                    Libië
 Mali                                              Mali
 Mauritanië                                                  Mauritanië
 Nepal X                                                  Nepal
Niger                                                   Niger
  BE(1)  CZ  DK  DE  EE   EL  ES(2)  FR(3)  IT CY   LV  LT(4)  LU(5) HU  MT  NL(6)  AT   PL  PT  SI  SK FI   SE  IS NO  CH(7)   
Rusland               X(11)                                      Rusland
Senegal                 X                     X               Senegal
Sierra Leone             X(15)                                    Sierra Leone
Soedan  X        X                                   Soedan
Syrië  X   X    X                             X(29) Syrië
 Togo                                                    Togo
 Tsjaad   X                                               Tsjaad
 Turkije    X     X(12)                                          X(23)  X Turkije
 Turkmenistan    X                                                  Turkmenistan
Palestijnen X(25)    X           X(24)  X(13)                                       Palestijnen
Zuid-Soedan X X   X                     X                     Zuid-Soedan
   BE(1)  CZ DK  DE  EE  EL   ES(2)  FR(3) IT  CY  LV   LT(4) LU(5)   HU  MT NL(6)  AT   PL  PT  SI SK  FI   SE  IS  NO CH(7)   

     

 1. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten of bijzondere paspoorten.
 2. Het  luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten of bijzondere paspoorten.
 3. Het luchthaventransitvisum (TVL) is van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven gewone paspoorten, tenzij in deze tabel anders is aangegeven.
 4. Het luchthaventransitvisum is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten.
 5. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten of bijzondere paspoorten.
 6. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten of bijzondere paspoorten.
 7. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van door de betrokken landen afgegeven dienstpaspoorten of bijzondere paspoorten.
 8. Het luchthaventransitvisum (TVL) is ook van toepassing op houders van Guinese dienstpaspoorten.
 9. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet van toepassing op houders van het Indiase dienstpaspoort of op houders van een Brits nood-paspoort, op voorwaarde dat het Verenigd Koninkrijk als bestemming is aangegeven in het paspoort.
 10. Het luchthaventransitvisum (TVL) is niet toepassing op houders van paspoorten of paspoortvervangende documenten van Jordanië, voor zover zij in het bezit zijn van een geldig visum voor Australië, Israël of Nieuw-Zeeland, alsmede van een bevestigd vliegticket of een geldige instpkaart voor een vlucht naar de betrokken staat, dan wel na beëindiging van het toegestane verblijf in een van bovengenoemde staten naar Jordanië reizen en daartoe in het bezit zijn van een bevestigd vliegticket of een geldige instapkaart voor een vlucht naar Jordanië. Uiterlijk twaalf uur na aankomst in de Bondsrepubliek Duitsland moet de vliegreis worden voortgezet vanaf de luchthaven waar zij in de transitzone moeten blijven. 
 11. Het luchthaventransitvisum (TVL) is van toepassing op Russiche onderdanen die reizen vanuit een luchthaven in Armenië, Azerbeidzjan, Georgië, Oekraïne, Belarus, Moldavië, Turkije of Egypte.
 12. Het luchthaventransitvisum is niet van toepassing op houders van dienstpaspoorten, ministeriële paspoorten en andere paspoorten voor personen die reizen om officiële functies uit te oefenen en voor personen die op officiële dienstreis zijn.
 13. Het luchthaventranstvisum (TVL) is van toepassing op houders van een reis document voor Palestijnse vluchtelingen 
 14. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/05/2016.
 15. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/07/2016.
 16. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 14/11/2016.
 17. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/06/2017. 
 18. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/09/2017. 
 19. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 29/01/2018.
 20. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 15/06/2018
 21. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 23/07/2018
 22. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/08/2018
 23. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 24/08/2018
 24. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01/11/2018. De A visumplicht is enkel van toepassing op "holders of the travel document for Palestinian refugees issued by Lebanon".
  Vanaf 01.02.2019 is de visumplicht type A ook van toepassing voor Spanje voor "holders of the ordinary passport/travel document issued by the Palestinian Authority and holders of travel documents issued to Palestinian refugees" 
 25. Vanaf 10 december 2018 zijn onderdanen van Palestina/Palestijnse vluchtelingen onderworpen aan de “luchthaventransitvisumplicht” bij doorreis in België naar een derde land.  Houders van diplomatieke paspoorten, dienstpaspoorten en speciale paspoorten van Palestina zijn vrijgesteld van de luchthaventransitvisumplicht bij doorreis in België naar een derde land.
 26. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 12.11.2018
 27. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 11.03.2019
 28. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01.08.2019
 29. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 15.12.2019
 30. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 06.12.2019, maar is echter niet van toepassing op Diplomatieke Paspoorten van Algerije.
 31. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf 01.01.2020, het is enkel van toepassing op de houders van normale paspoorten.
 32. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf  01.06.2020
 33. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf  15.06.2020
 34. Het luchthaventransitvisum (TVL) is in voege vanaf  01.10.2020, het geldt enkel voor de houders van gewone paspoorten van Yemen.  Houders van diplomatie, dienst of speciale paspoorten  van Yemen zijn daarentegen niet onderworpen aan de A-visumplicht.