FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       


Gemeenschappelijke lijst van derde landen waarvan de onderdanen in het bezit moeten zijn van een luchthaventransit visum wanneer zij zich in de internationale transitzone van luchthavens op het grondgebied van de lidstaten bevinden

 • Afghanistan
 • Bangladesh
 • Democratische Republiek Congo
 • Eritrea
 • Ethiopië
 • Ghana
 • Iran
 • Irak
 • Nigeria
 • Pakistan
 • Somalië
 • Sri Lanka

De verplichting voor de onderdanen van bovenstaande staten om in het bezit te zijn van een luchthaventransit visum geldt voor alle types reisdocumenten (gewoon paspoort, dienstpaspoort, speciaal paspoort...), met uitzondering van de volgende categorieën van personen die van de visumplicht zijn vrijgesteld :

a) houders van een door een Schengen lidstaat afgegeven geldig eenvormig visum, geldig nationaal visum voor lang verblijf of geldige verblijsvergunning;

b.1) onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel of geldig nationaal visum voor lang verblijf die is afgegeven door Cyprus, Bulgarije, Ierland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië;

b.2) onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldige verblijfstitel zoals vermeld op de lijst in bijlage V, die is afgegeven door Andorra, Canada, Japan, San Marino of de Verenigde Staten van Amerika en de onvoorwaardelijke overname van de houder garandeert ;  (Zie Rubriek Visum > Visumplichtig > Type A > Deel 3)

c.1) onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldig visum voor Cyprus, Bulgarije, Ierland, Roemenië, het Verenigd Koninkrijk en Kroatië, of wanneer zij op terugreis zijn van het land van afgifte, na gebruik te hebben gemaakt van het visum;

c.2) onderdanen van derde landen die in het bezit zijn van een geldig visum voor Canada, Japan of de Verenigde Staten van Amerika, wanneer zij reizen naar het land van afgifte of naar een ander derde land, of wanneer zij op terugreis zijn van het land van afgifte, na gebruik te hebben gemaakt van het visum.

d) gezinsleden van burgers van de Unie;

e) houders van diplomatieke paspoorten;

f) vliegtuigbemanningsleden die onderdaan zijn van een staat die partij is bij het Verdrag van Chicago inzake de Internationale Burgerluchtvaart.