FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Civiele vliegtuigbemanningen

De lidstaten stellen civiele vliegtuigbemanningen in beginsel vrij van de visumplicht indien zij beschikken over vergunningen en certificaten zoals bedoeld in de bijlagen 1 tot 9 van het Verdrag van Chicago inzake de internationale burgerluchtvaart.

De visumplicht wordt evenwel gehandhaafd :

  • door Frankrijk voor bemanningsleden die onderdaan zijn van staten die geen partij zijn bij het Verdrag van Chicago.
  • Kroatië behoudt de visumplicht voor onderdanen van derde landen die voorkomen op de bijlage van de EG Verordening N° 539/2011 (Kroatië behoort niet tot de Schengenzone - enkel ter informatie).

Opmerkingen van Duitsland :

(1) Civiele vliegtuigbemaningsleden die in het bezit zijn van een identiteitskaart van crewlid worden vrijgesteld van de visumplicht voor de volgende doeleinden :

  • op de luchthaven verblijven waar het vliegtuig een tussenstop maakt of zijn vlucht beëndigt,
  • verblijven in de gemeenten die zich situeren in de nabijheid van de luchthaven, of
  • zich te begeven naar een andere luchthaven

(2) Civiele vliegtuigbemanningsleden die niet in het bezit zijn van een identiteitskaart van crewlid kunnen vrijgesteld worden van de visumplicht voor de doelen opgenomen onder punt (1) op voorwaarde dat ze aan de verplichtingen inzake het paspoort voldoen. De bevoegde autoriteiten zijn deze die belast zijn met de controle op het grensverkeer. Een laissez-passer zal uitgereikt worden ten einde de uitzondering te bevestigen.

Opmerkingen van Kroatië (= niet-Schengen - enkel ter informatie) :

1. Civiele vliegtuigbemanningsleden die de nationaliteit van Rusland, Oekraïne en Turkije bezitten zijn vrijgesteld van de visumplicht op voorwaarde dat ze in het bezit zijn van een identiteitskaart van crewlid.

2. Civiele vliegtuigbemanningsleden kunnen vrijgesteld worden van de visumplicht om te verblijven in de gemeenten die zich situeren in de nabijheid van de luchthaven op voorwaarde dat ze voldoen aan de verplichtingen inzake het paspoort en dat ze in bezit zijn van een identiteitskaart van crew lid. Een toelating om te verblijven zal verleend worden door de bevoegde autoriteiten die belast zijn met de controle op het grensverkeer. De toelating wordt verleend in de eerste luchthaven van aankomst en is geldig voor alle genotifieerde luchthavens in Kroatië voor een periode van maximaal 90 dagen.  

De volgende categorieën personen afkomstig uit de landen in de linkerkolom zijn visumplichtig :

A = civiele vliegtuigbemanningen

C= civiele scheepsbemanningen

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH  
Australië                        AC                                   Australië
Israël                       AC                                  Israël
Mexico                       AC                                  Mexico
Verenigde staten van Amerika (VSA)                            AC                                 Verenigde staten van Amerika (VSA)