FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       

Civiele scheepsbemanningen

Civiele scheepsbemanningen kunnen door de lidstaten van de visumplicht worden vrijgesteld als zij houder zijn van identiteitsbewijzen van zeevarenden die zijn afgegeven overeenkomstig de Verdragen nr.108 van 1958 en nr. 158 van 2003 van de Internationale Arbeidsorganisatie / het IMO-verdrag van Londen van 9 april 1965 (FAL-verdrag) inzake het vergemakkelijken van het internationale verkeer ter zee.

In de praktijk :

  • in geval van walverlof : worden bemanningsleden vrijgesteld, behalve in Zweden en Duitsland;
  • in geval van doorreis : wordt de visumplicht voor bemanningsleden door alle Schengenstaten gehandhaafd, behalve door Noorwegen en Ijsland.

Opmerking van Noorwegen : houders van een Filippijns ''Seafarer's Identification an Record Book'' en/of van een Filippijns nationaal paspoort (zie zeevaartovereenkomst van oktober 1999 tussen de Filippijnen en Noorwegen) zijn vrijgesteld van de visumplicth. De houder moet een schriftelijke verklaring overleggen van de eigenaar van het schip of zijn vertegenwoordiger dat de houder een post gaat bekleden op een schip in een Noorse haven.

Civiele scheepsbemanningen op internationale binnenwateren :

        - de Rijn :

  • bemanningsleden die beschikken over een reisdocument met een stempel of vermelding in drie talen waaruit blijkt dat zij Rijnnschipper zijn, zijn van de visumplicht vrijgesteld door België, Duitsland, Frankrijk, Luxemburg, Nederland en Zwitserland, overeenkomstig het besluit van de Centrale Commissie voor de Rijnscheepvaart.

        - de Donau :

  • bemanningsleden die beschikken over een document waaruit blijkt dat zij Donauschippers zijn en die in de bemanningslijst zijn opgenomen, zijn van de visumplicht vrijgesteld door Duitsland en Oostenrijk.
  • Wat Oostenrijk betreft geldt deze visumvrijstelling alleen gedurende de doorreis, ervan uitgaande dar de onderneming die eigenaar is van het schip, in het buitenland is gevestigd en de bemanning het schip of de haven niet verlaat. 

De volgende categorieën personen afkomstig uit de landen in de linkerkolom zijn visumplichtig :

A = civiele vliegtuigbemanningen

C= civiele scheepsbemanningen

Opmerking: Bulgarije, Cyprus, Kroatië en Roemenië maken geen deel uit van de Schengenzone. Deze staten zijn daarom enkel ter informatie in onderstaande tabel opgenomen.

  BNL BG CZ DK DE EE EL ES FR IT CY LV LT HR HU MT AT PL PT RO SI SK FI SE IS NO CH  
Australië                        AC                                   Australië
Israël                       AC                                  Israël
Mexico                       AC                                  Mexico
Verenigde staten van Amerika (VSA)                            AC                                 Verenigde staten van Amerika (VSA)