FR / NL                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Zoeken       
BULGARIJE : niet Schengen - enkel voor informatie         

Cyprus, Bulgarije, Roemenië, Kroatië, Ierland en Verenigd Koninkrijk maken geen deel uit van de Schengenzone. Verblijfsvergunningen uitgereikt door deze zes staten zijn daarom niet visumvrij voor de Schengenzone.

Verblijfsvergunningen uitgereikt door Bulgarije zijn daarentegen wel visumvrij voor de Schengenzone indien:
 
a/ ze zijn uitgereikt aan een familielid van een EU-onderdaan, of
 
b/ opgenomen zijn onder de rubriek  Visum > Visumvrij > Uitzondering bijzondere categorieën van deze website

- Verblijfstitels volgens het uniforme model :

  • Verblijfsvergunning voor langdurig verblijf van een familielid van een EU-burger die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, met de vermelding ''familielid in de zin van Richtlijn 2004/38/EG'' - maximaal vijf jaar geldig
  • Verblijfsvergunning voor permanent verblijf van een familielid van EU-burger die geen gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, met de vermelding ''familielid in de zin van Richtlijn 2004/38/EG'' - maximaal tien jaar geldig
  • Verblijfsvergunning voor langdurig verblijf met de vermelding ''Begunstigde in de zin van art.3, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG'' - maximaal vijf jaar geldig
  • Verblijfsvergunning voor permanent verblijf met de vermelding ''Begunstigde in de zin van art.3, lid 2, van Richtlijn 2004/38/EG'' - maximaal tien jaar geldig.

Aan familieleden van EU-burgers, van onderdanen van de landen die partij zijn bij de EER-Overeenkomst en van Zwitserse staatsburgers die zelf burger zijn van de EU, de EER-landen of Zwitserland en die op grond van internationale overeenkomsten met de EU recht hebben op vrij verkeer, worden de volgende verblijfstitels verstrekt :

  • Verblijfsvergunning voor continu verblijf van een familielid van EU-burger die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, met de vermelding ''kaart, recht van vrij verkeer uitgeoefend'' - maximaal vijf jaar geldig.
  • Verblijfsvergunning voor permanent verblijf van een familielid van een EU-burger die gebruik heeft gemaakt van zijn recht van vrij verkeer, met de vermelding ''kaart, recht van vrij verkeer uitgeoefend'' - maximaal tien jaar geldig.